Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

 

III. GLIWICKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 2005

 

Gliwickie Sacrum

         .......

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

   III Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego zorganizowane przez Muzeum Miejskie w dniach 17-18 września 2005 roku oferowały gliwiczanom ogromny wachlarz imprez, spotkań i koncertów. A przede wszystkim zostały otwarte do zwiedzania kościoły gliwickie, jako że tematem przewodnim było „Gliwickie Sacrum”.

Wymienię tu miejsca gdzie m.in. tysiące gliwiczan spędziły owe dwa dni:

- Ruiny Teatru, spektakle teatralne i uliczne, „Spacer Aniołów”

   
 
 
  
- świątynie Gliwic
 
       
   
       
   
       
   
       
 

- Kanał Gliwicki, rejs do Pławniowic

   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
  - Pałac w Pławniowicach    
       
   
       
   
       
  -Zamek Piastowski, kramy rzemieślnicze, walki rycerskie, obyczaje i tańce średniowieczne  
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
  - Radiostacja Gliwicka, wystawa radioodbiorników od początku światowej radiofonii do 1939 r.  
       
   
       
   
       
  - Cmentarz Centralny  
       
  - Muzeum Odlewnictwa, wystawa „Święci w Theatrum Sculptorum” – kamienna i drewniana rzeźba sakralna oraz „Motywy sakralne w rzeźbie i plastyce żeliwnej”. Tu zdjęć nie mamy, gdyż w obiektach gliwickiego Muzeum panuje surowy zakaz używania aparatów fotograficznych.  
       
  - przechodnie w dawnych strojach  
       
  - przejażdżka wozem konnym po mieście    
       
   
       
       
  - Palmiarnia, jak zwykle oblężona  
       
  - kartka pocztowa z stemplem okolicznościowym dla kolekcjonerów  
       
   
       

 

 

       

Tekst: Marian Jabłoński

 

Zdjęcia: Marian Jabłoński, Magdalena Klir, Alicja Knyps, Tomasz Łuków

Gliwice, 2005