Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

 

VIII. GLIWICKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 2010

 

Oblicza gliwickiej Industrii

         .......

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

   2-3 października
   VIII GDDK – OBLICZA GLIWICKIEJ INDUSTRII
   Tym razem gliwiczanie mieli możliwość odwiedzenia:
   Fabryki Drutu:
   skansenu starych parowozów w Pyskowicach:
   otwartego muzeum w Nowych Gliwicach z eksponatami, które poprzednio znajdowały się na terenie muzeum w GZUT (które zostało zlikwidowane):
   budynku dawnej dyrekcji Huty 1-go Maja:
       
   - wystawy zorganizowanej przez Gliwickie Metamorfozy w budynku Biprohutu
 „Gliwickie biura projektów i instytuty naukowe”:
 
       

 

 

Fragment "Kroniki". tekst i zdjęcia: Jerzy Olejnik

Gliwice, 2010