Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic

 

XII GLIWICKIE DNI DZIEDZICTWA 2014

 

SOŚNICOWICE

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

   Pałac w Sośnicowicach jest jedyną osiemnastowieczną, zachowaną rezydencją, wolnych od znaczących przekształceń. Zbudowano go w 1755 roku dla Carla von Hoditz (zachowała się kamienna tablica), na miejscu wcześniejszej budowli, której relikty zachowały się na dziedzińcu. Jest to budowla wzniesiona na planie podkowy, trzy skrzydła okalają wewnętrzny dziedziniec, początkowo w przyziemiu znajdowały się krużganki. Budynek kryty jest dachem mansardowym. Znajdujemy tu rzadki w naszych stronach przykład rokokowych dekoracji na elewacjach.

   W 1945 roku pałac dostał spalony, jego odbudowy i rekonstrukcji dokonano w latach 19591968. Od lat siedemdziesiątych obiekt pełni funkcję Domu Opieki Społecznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPLICA