Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic

 

 

XII GLIWICKIE DNI DZIEDZICTWA 2014 

 

Rezydencje wśród łąk i pól. 

Zamki, pałace i dwory w powiatach gliwickim i tarnogórskim

...

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

ZAMKI, PAŁACE, DWORY

PŁAWNIOWICE

RUDZINIEC

SOŚNICOWICE

TOSZEK

BYCINA

WIELOWIEŚ

TWORÓG

BRYNEK

 

STARE TARNOWICE

ŁUBIE

KAMIENIEC

 
 

REZYDENCJE, KTÓRYCH NIE MA

 

 

PNIÓW

JASIONA

ŁABĘDY

 

 

ZAPOMNIANE DWORY

 

 

 

RUDNO

KOZŁÓW

PNIÓW

STARE TARNOWICE

 

 

Materiały źródłowe:

foldery XII GDD przygotowane przez Muzeum w Gliwicach

pozostałe źródła wymienione przy konkretnych obiektach

 

Opracowanie i zdjęcia: Małgorzata Malanowicz

 

Gliwice 20.9.2014

masz uwagi ? - napisz:  gliwickie_metamorfozy@op.pl