TRYNEK

   "Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki przy ul. Pszczyńskiej o powierzchni 1.96 ha, potem komunalny powstał w 1887 roku. Obecnie silnie zdewastowany. ... Brak jakiejkolwiek dokumentacji... Jego istnienie w początkach II poł. XIX wieku potwierdza jedna z niewielu zachowanych inskrypcji z 1887 roku. Utworzenie cmentarza wiąże się z powstaniem i rozwojem osiedla górniczego. Założony na planie prostokąta. Zachowały się tylko ślady alei głównej, która wysadzana była szpalerami starych kasztanowców zwyczajnych i lip drobnolistnych... Zamknięty został w 1958 roku...." [str.179-182]

   Mieści się tu kilka masowych grobów zamordowanej ludności cywilnej w 1945 roku.