Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

WIOSNA W LESIE DĄBROWA

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

   Położony między dzielnica Brzezinka a Starymi Gliwicami jest prawdziwym reliktem przyrodniczym i to mieszczącym się w obrębie granic miasta. Jest to 70 hektarów naturalnego lasu grądowego z fragmentami lasu łęgowego, z bardzo bogatą fauna i florą, pełnym starych drzew, posiadającym nawet własne niewielkie zbiorniki wodne. Przez las płyną trzy strumienie rodzące się z wody ściekającej z pół wyżej położonych. Spotkamy tam i bagna i spore wywyższenia terenu. Prawdopodobnie jest to kawałek naturalnej, niezagospodarowanej przez człowieka przestrzeni, która została do dzisiejszych czasów na pamiątkę. W lesie znajduje się ścieżka przyrodnicza opatrzona barwnymi tablicami wykonanymi przez nadleśnictwo Rudziniec. Przez Las Dąbrowa przebiega niebieski  Szlak Powstańców Śląskich.
Zdjęcia: Adam Łysiak, Małgorzata Malanowicz