Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

TARNOGÓRSKIE GWARKI 2014

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

       
   Dni Tarnogórskich Gwarków odbyły się po raz pierwszy 14 września 1957 roku. 

   4 sierpnia "Gwarek" donosił, że Stowarzyszenie Miłośników Historii i Zabytków Ziemi Tarnogórskiej organizuje imprezę nawiązującą do przywileju nadanego Tarnowskim Górom w 1599 roku. Na mocy tego przywileju gród gwarków miał prawo urządzania "zabaw i komedyj" podczas jarmarku w niedzielę po świętym Idzim.
W niedzielnym pochodzie tarnogórzanie obejrzeli chłopa Rybkę, Jana III Sobieskiego, Marysieńkę i Sedlaczka, były także zawody śpiewacze i imprezy sportowe, grała orkiestra kopalni "Walenty Wawel". Na jarmarku sprzedawcy wystąpili w strojach mieszczańskich z XVI wieku i śląskich strojach ludowych. Rzemieślnicy przywdziali ubiory cechowe. 

   Te postacie nadal należą do najważniejszych w orszaku. Przebrania nie są przypadkowe - oto pełna lista uczestników tegorocznego pochodu. Brakowało mi w trakcie osoby podpowiadającej, w dodatku nie wszystkie z 220 ;) zdjęć się udały, tak więc lista sobie, a następnie zdjęcia sobie :)

       

CZĘŚĆ HISTORYCZNA  [wg http://www.gwarki.tg.net.pl/pochod.htm]


1. Napis GWARKI niesiony przez dzieci w historycznych kostiumach

2. Tarnogórska Orkiestra Dęta przy TCK z siedzibą w Pniowcu z mażoretkami

3. Władze Miejskie i zaproszeni goście

4. Rycerz Adam de Tarnowice z giermkiem

5. Chłop Rybka z rodziną i bryłą wyoranego kruszcu

6. Książę Opolski Jan II Dobry, Margrabia brandenburski Georg von Hohenzollern-Ansbach, Piotr Wrochem, 

Dworzanie księcia i margrabiego

7. Skarbnik

8. Starszy Kopacki

9. Herbarze gwareckie

10. Gwarkowie

11. Ordunek Gorny

12. Herold Miejski

13. Burmistrzowie i rajcowie miejscy

14. Wóz zbuntowanych gwarków i straż miejska (Lancknechci)

15. Dworzanie niosący herb miasta Tarnowskie Góry - 450. rocznica nadania miastu herbu

16. Cechy Miejskie - Cech Rzemiosł Różnych

17. Walenty Roździeński z hutnikami - 400. rocznica wydania księgi Officina Ferraria

18. Wojna 30-letnia Regiment Piechoty Szwedzkiej "Żółty Regiment" z Zamku w Gniewie (pikinierzy, muszkieterzy)

19. Mieszczanie

20. Zespół Muzyki Dawnej "Tibiarum Scholares" z Toszka

21. Cesarzowa Rzymska Eleonora Gonzaga z córką Eleonorą Habsburg i damami dworu

22. Hans Sedlaczek (częstujący winem)

23. Król Jan III Sobieski

24. Hetman Stanisław Jabłonowski

25. Królewicz Jakub Sobieski

26. Husaria i pancerni

27. Królowa Maria Sobieska

28. Damy dworu

29. Eskorta karocy

30. Król August II Mocny, hrabina Königsmarck, damy dworu, kowal

31. Król Szwecji Karol XII Wittelsbach, damy dworu

32. Król August III Sas, dworzanie

33. Minister Górnictwa Królestwa Prus Hrabia Fryderyk von Reden, tajny radca górniczy August de Boscamp Lasopolski,

 dyrektor szkoły górniczej Rudolf von Carnall

34. Aleksander von Humboldt - przyrodnik, Aziz-Aly - wysłannik sułtana tureckiego Selima III

35. Poeci: Julian Ursyn-Niemcewicz, Józef Wybicki, Ignacy Krasicki, Johann Wolfgang von Goethe

36. Wojna francusko-pruska 1806-1807, Generał Paweł Antoni Sułkowski z huzarami

37. Car Aleksander I i generał Książę Wołkoński, damy dworu

38. Doktor Robert Koch, dr Carl Wernicke, dr Paul Wossidlo

39. Cesarz Wilhelm II i adiutanci, książę Guido Henckel von Donnersmarck, oraz księżna Donnersmarck konno

40. Okres Powstań Śląskich i Plebiscytu: dowódca 156. Pułku Piechoty płk Kramer, Grenzschutz, międzysojusznicza,

 aliancka komisja rozjemcza, powstańcy śląscy

41. Regiment szkocki - orkiestra PIPES & DRUMS

42. Generał Stanisław Szeptycki, 27. Pułk Piechoty,

43. Policja Województwa Śląskiego (odtwarzana przez grupę rekonstrukcji historycznej policji województwa śląskiego

 1922-1939)

44. 11. Pułk Piechoty (grupa rekonstrukcji Pro Fortalicjum)

45. Płk Czesław Chmielewski, 3. Pułk Ułanów Śląskich


II CZĘŚĆ: REGIONALNA

 

1. Orkiestra Dęta KWK "Murcki-Staszic" - Katowicki Holding Węglowy S.A.

2. Bractwa Kurkowe z Tarnogórskim na czele

3. Wieniec dożynkowy

4. Zespół folklorystyczny "Brynica"

5. Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Miedarzanie"

6. Zabytkowy konny wóz straży pożarnej z Rept Śląskich

7. Orkiestra Dęta - Miejska Orkiestra Dęta z Kalet z mażoretkami

8. Tarnogórskie Centrum Kultury: Teatr ZL, Teatr Imaginarium, Grupa Tess

9. Muzeum w Tarnowskich Górach

10. Delegacje miast partnerskich

11. Delegacje zaprzyjaźnionych powiatów


III CZĘŚĆ: MŁODZIEŻ

 

1. Orkiestra Dęta - Strażacka Orkiestra Dęta z Tąpkowic

2. Szkoły podstawowe

To już była godzina pochodu, a ponieważ swoje strategiczne (takie, żeby nikt nie zasłaniał) miejsce zajęłam pół godziny przed pochodem i trwałam w pełnym słońcu na skarpie - po pierwszej szkole poddałam się i poszłam. Dla porządku spis co mnie ominęło:

3. Gimnazja

4. Orkiestra Dęta Kaniów - Gmina Bestwina

5. Szkoły średnie


IV CZĘŚĆ: POZOSTALI UCZESTNICY

 

1. Orkiestra Dęta - Zakład Górniczy Piekary Julian

2. Organizacje pozarządowe, charytatywne, hobbyści

3. Pojazdy mechaniczne - stare samochody, motocykle, pojazdy wojskowe

 

V CZĘŚĆ: REKLAMA

 

1. Firmy reklamujące się

2. Orkiestra Dęta Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
konne pochody mają również swoje złe strony

to tylko jedni z tych "strzelających" - ponieważ akurat obok mnie mieli postój, więc na najbliższe pół godziny ogłuchłam - nie dało się jednocześnie robić zdjęć i zatykać uszu

...i po tej szkole zrezygnowałam, a oni szli, i szli i szli. Na zakończenie jeszcze widzowie i "tyły" pochodu 
       
       
Tekst i zdjęcia: Małgorzata Malanowicz