Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic

 

IZBA TRADYCJI KWK KNURÓW

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

     

   Podkreślając znaczenie narratora muzealnej ekspozycji nie mogę nie wymienić dwóch izb „górniczych” – Izby Tradycji KWK „Knurów” oraz Izby Tradycji KWK „Sośnica”. Knurów – to „człowiek-instytucja” czyli pan Bogusław Szyguła. Tu również jak we wcześniej wymienionych izbach nie mamy do czynienia jedynie z wąsko wyspecjalizowaną kolekcją, ale z przebogatym zbiorem,  w którym poruszanie się bez przewodnika jest niemożliwe. A przewodnikiem pan Bogusław jest doskonałym. Szkoda jedynie, że pamięć nie jest tak chłonna aby przechować wszystkie usłyszane opowieści.

   Ekspozycja ukazuje nie tylko ciąg technologiczny kopalni, unikatowe dokumenty, sztandary, sprzęt górniczy, ale i wnętrze izby górniczej z tradycyjnym umeblowaniem z początku XX wieku. Znajdują się tu również zabytkowe instrumenty orkiestry dętej i wiele archiwaliów związanych z Knurowem.

 
   
 
   
 

   
 
 
 

 


 
 


   Powracając do Gliwic nie możemy ominąć Sośnicy. Izba Tradycji KWK „Sośnica” zaczęła być tworzona od jesieni 2004 roku jeszcze przed połączeniem z kopalnią „Makoszowy”, ale jej nazwa nie oznacza, że poświęcona jest jedynie kopalni „Sośnica”. Oprócz pamiątek i stale uzupełnianej historii obydwu kopalń, znajdują się tu także uratowane eksponaty po byłej kopalni „Gliwice”. Kustoszem Izby był pan Jan Woźniak, emerytowany pracownik kopalni, a „wartość dodaną” stanowiła możliwość usłyszenia na żywo jego opowieści o dawnym i obecnym górnictwie, o kulturze i tradycjach regionu Górnego Śląska oraz o specyfice tej gałęzi przemysłu i związanych z górnictwem niebezpieczeństwach. Niewątpliwą atrakcją Izby jest wykonana przez pana Jana makieta w skali 1:100, obrazująca wygląd nieistniejącego już „Pola-Wschód” kopalni „Sośnica” sprzed 1945 roku. (Jest on również autorem makiety gliwickiego lotniska i Zeppelina prezentowanych w  CH Forum w 2011 roku). Obecnie kustoszem i opiekunem tej Izby Tradycji jest pan Jan Kluczny.

Gorąco te miejsca wszystkim polecam


tu można obejrzeć reportaż z wizyty w Izbie Tradycji KWK Sośnica:

http://www.gliwiczanie.pl/Reportaz/sosnica/izba_tradycji.htm

Izba Tradycji KWK "Knurów" – Knurów ul. Dworcowa 3a;
        środy godz. 10.00–14.00
Izba Tradycji KWK "Sośnica" – Gliwice ul. Błonie 6;
        wtorek 13.00-18.00, środa i czwartek 10.00-15.00
        wejście większych grup zorganizowanych wymaga pisemnego zwrócenia się
        do dyrekcji kopalni, oraz ustalenia terminu z kustoszem, tel 516-419-923       
 

Materiały źródłowe:

 

Tekst: Małgorzata Malanowicz

 

Zdjęcia: Ewa Hordyniak, Małgorzata Malanowicz

Gliwice....

masz uwagi ? - napisz:  gliwickie_metamorfozy@op.pl