Gliwickie Metamorfozy" - Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

 

Cypel kormoranów

 

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

   Cypel kormoranów odkryliśmy już podczas pierwszego rejsu po Kanale Gliwickim do Pławniowic.

   A więc - kolejna wyprawa w teren. Na załączonej mapie czerwonym krzyżykiem zaznaczono cypel kormoranów.
   Stateczkiem dopłynęliśmy w pobliże śluzy w Dzierżnie, gdzie przy nabrzeżu wyszliśmy na brzeg.

   Wiedzieliśmy ze starej mapy, że w pobliżu istniał kiedyś młyn wodny Gorola.

   Pochodzi z czasów gdy nie było jeszcze jeziora Dzierżno, lecz tylko stare koryto Kłodnicy, której odnoga zasilała młyn w wodę.

   Tak to miejsce wygląda dziś. Między tymi dwoma betonowymi słupami zamocowane było koło młyńskie.

   Tuż obok stoi teraz jaz, który reguluje ilość wody wypływającej do kanału Gliwickiego z jeziora Dzierżno. Miejsce to zwane jest przewałem Kłodnicy.
   Tu krótkie wyjaśnienie: otóż Kłodnica wpada do jeziora Dzierżno, tam częściowo się czyści i w dalszym biegu wpada tym właśnie jazem do Kanału Gliwickiego. Na odcinku między Dzierżnem a Pławniowicami płynie w Kanale Gliwickim. W Pławniowicach odzyskuje swoje koryto.
   Przez jaz przepływa woda tymi dwoma strumieniami, jest to mniej więcej tyle ile płynie w Kłodnicy