BIBLIOTEKA STOWARZYSZENIA

 "GLIWICE"

zdjęcia: Antoni Witwicki

tekst: Małgorzata Zemła

wydawnictwo "Wokół nas"

Gliwice 2002/2003

"ŚWIATOWE DZIEDZICTWO

POLSKA na liście UNESCO"

zdjęcia: Adam Bujak

tekst: Krzysztof Czyżewski

wydawnictwo "Biały Kruk"

Kraków 2004

"Dzieje rodu hrabiów von Ballestrem na Górnym Śląsku w latach 1798-1945"

Rafał Kowalski

Rudzki Rocznik Muzealny-Zeszyt 1

Ruda Śląska 1998

"ZESZYTY GLIWICKIE"

"Gliwice w biografii Edith Stein"

"Życie muzyczne w Gliwicach 1750-1944"

Jacek Schmidt

"Kościoły Ziemi Gliwickiej"

Jacek Schmidt

"Ludzie i dzieła - Artyści-plastycy związani z Gliwicami"

Jacek Schmidt

 

"Od maszyny parowej do kolei żelaznej"

Oberschlesisches Museum

Muzeum Górnictwa Węglowego

Ratingen - Zabrze/2004

  

"Architektura przemysłowa i zabytki techniki na Śląsku w dobie restrukturyzacji"

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska

Katowice 2000

"John Baildon"

Henryk Christoph

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska

Katowice 1996

 

"Zabytki techniki województwa śląskiego"

"Zabytki techniki w województwie śląskim"

"Zabytki techniki województwa  śląskiego wpisane do rejestru dóbr kultury"

"Szlak architektury drewnianej w województwie śląskim"

   

"Zabytki architektury obronnej"

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska

Katowice 2002

"Zabytki architektury obronnej"