BIBLIOTEKA STOWARZYSZENIA

 "GLIWICE"

zdjęcia: Antoni Witwicki

tekst: Małgorzata Zemła

wydawnictwo "Wokół nas"

Gliwice 2002/2003

"¦WIATOWE DZIEDZICTWO

POLSKA na li¶cie UNESCO"

zdjęcia: Adam Bujak

tekst: Krzysztof Czyżewski

wydawnictwo "Biały Kruk"

Kraków 2004

"Dzieje rodu hrabiów von Ballestrem na Górnym ¦l±sku w latach 1798-1945"

Rafał Kowalski

Rudzki Rocznik Muzealny-Zeszyt 1

Ruda ¦l±ska 1998

"ZESZYTY GLIWICKIE"

"Gliwice w biografii Edith Stein"

"Życie muzyczne w Gliwicach 1750-1944"

Jacek Schmidt

"Ko¶cioły Ziemi Gliwickiej"

Jacek Schmidt

"Ludzie i dzieła - Arty¶ci-plastycy zwi±zani z Gliwicami"

Jacek Schmidt

"SZTUKA GÓRNEGO ¦LˇSKA"

redakcja: Lech Szaraniec

Muzeum ¦l±skie Katowice

Katowice 2004

"Zabytki architektury obronnej"

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego ¦l±ska

Katowice 2002

"Zabytki architektury obronnej"

"Architektura przemysłowa i zabytki techniki na ¦l±sku w dobie restrukturyzacji"

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego ¦l±ska

Katowice 2000

"Zabytki techniki województwa ¶l±skiego"

"Zabytki techniki w województwie ¶l±skim"

"Zabytki techniki województwa  ¶l±skiego wpisane do rejestru dóbr kultury"

"Szlak architektury drewnianej w województwie ¶l±skim"

   

"John Baildon"

Henryk Christoph

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego ¦l±ska

Katowice 1996

"Od maszyny parowej do kolei żelaznej"

Oberschlesisches Museum

Muzeum Górnictwa Węglowego

Ratingen - Zabrze/2004