Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic

 

Horst Bienek

7.5.1930 - 7.12.1990

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

 

   Był niemieckim Ślązakiem, jego ojciec był kolejarzem, matka (Valeska z domu Piontek) - nauczycielką gry na fortepianie.  
   Dom na gliwickim Zatorzu, w którym mieszkał, stoi do dzisiaj.

   Jak większość mieszkańców Gliwic, tuż po II wojnie światowej został wysiedlony za Odrę, trafił do radzieckiej strefy okupacyjnej. Zatrudnił się w Brechtowskim teatrze Berliner Ensemble. W 1951 roku, z polecenia władz NRD, został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i antyradzieckiego podżegania. Radziecki sąd wojskowy skazał go na 15 lat ciężkich robót. Bienek po 14 godzin dziennie pracował w kopalni w Workucie. Miał szczęście, w 1955 roku został zwolniony - wraz z więzionymi jeszcze od wojny jeńcami - na mocy podpisanego przez rządy RFN i ZSRR porozumienia. Zamieszkał w Monachium.   
   Światową sławę zdobył dzięki czterem książkom, opowiadającym o wojennych losach Ślązaków: "Powrót w krainę dzieciństwa", "Wrześniowe światło", "Pierwsza polka" i "Czas bez dzwonów". W 1990 roku władze Gliwic chciały nadać Bienkowi honorowe obywatelstwo. Nie zdążyły. Dziś ulica, przy której mieszkał, nosi jego imię.
   Na domu, w którym niegdyś mieszkał, znajduje się poświęcona mu tablica.

   O tych brzozach pisał :  " Las brzozowy - piękniejszego nie ma na całym świecie"

 

Materiały źródłowe:

 

Autorzy: 

Tekst: Małgorzata Malanowicz

Zdjęcia: Witold Kulczycki, Małgorzata Malanowicz, 

Gliwice 2005

porozmawiaj na FORUM