Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

Heinrich Adolf Eck

13.1.1837 - 11.3.1925

 
   www.gliwiczanie.pl

   Urodził się w Gliwicach jako syn inspektora hutniczego Karla i Liny z domu Bönisch. Po ukończeniu w 1855 roku szkoły realnej w Berlinie poświęcił się górnictwu. Odbył praktykę w Tarnowskich Górach i Królewskiej Hucie w latach 1855-1858, a następnie studiował na uniwersytecie we Wrocławiu, po czym rozpoczął pracę w Instytucie Geologicznym w Berlinie. 

   Był wybitnym znawcą formacji triasowej, a od 1861 członkiem zespołu opracowującego mapę geologiczną Górnego Śląska pod kierownictwem F. Römera. W 1866 roku habilitował się w Akademii Górniczej. Od 1871 roku jako profesor mineralogii i geologii wykładał na politechnice w Stuttgarcie.

   Ogłosił wiele prac z dziedziny badań geologicznych, także dotyczących Górnego Śląska. Zajmował się także badaniem ruchów tektonicznych skorupy ziemskiej. 

    W roku 1900 stracił wzrok i wycofał się z działalności naukowej i pedagogicznej. Jego nazwisko upamiętnia m.in. nazwa rodzajowa triasowego liliowca.

 

K i L - Eckicrinus     

   W 1871 roku ożenił się z córką radcy rządowego Marią Kannabich -małżeństwo pozostało bezdzietne. Zmarł w Stuttgarcie.

 

Materiały źródłowe:

Jacek Schmidt „Hutnicy, artyści modelierzy oraz twórcy górnośląskiego hutnictwa – cz.I  Rocznik Muzeum w Gliwicach tom X/1994

http://przyrodnicy-slascy.republika.pl/geolodzy.htm

 

Gliwice 2005

porozmawiaj na FORUM