Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

hrabia Ferdynand von Einsiedel

10.1.1775 – 23.6.1833

 
   www.gliwiczanie.pl

   

   Pochodził ze starego saksońskiego rodu,  którego początki sięgają końca XIII wieku.

   Kontynuując tradycje rodzinne studiował w Akademii Górniczej we Freibergu i uniwersytecie w Halle . Od 1811 sprawował funkcję starosty górniczego dla całego Śląska. W uznaniu ogromnych zasług król mianował go starostą górniczym dla całego Śląska i odznaczył orderem  czerwonego orła III klasy.

   W testamencie wyraził życzenie, aby pochować go na cmentarzu hutniczym. Jego pogrzeb zgromadził rzesze. ** 

   Pochowany został w pięknym neoklasycystycznym  grobowcu, który został zniszczony podczas wybuchu ukrytej broni w okresie poplebiscytowym w kwietniu 1922.

  

   

   

   Następnie w 1925 odbudowany i ponownie rozebrany w latach 60-tych.  W grobowcu tym pochowani byli również inni członkowie tej rodziny (sam hrabia był bezdzietny).
**  Bardzo uroczysty pogrzeb odbył się 11.5.1834 o 9 rano – zebrali się nadradcy górniczy, wszyscy dyrektorzy górnośląskich Urzędów Górniczych i Hutniczych, większość urzędników tych urzędów, starsi rangą oficerowie gliwickiego i okolicznych garnizonów, 200 górników w paradnych mundurach, sztygarzy oraz rzesze miejscowej ludności. Przed konduktem szła orkiestra górnicza, potem kilkanaście sztandarów i 32- osobowy poczet sztandarowy z Tarnowskich Gór. Nad grobem przemawiał po niemiecku pastor Ansorge a po polsku ksiądz Thalherr. Pochowany został w pięknym neoklasycystycznym grobowcu, którego budową zajął się jego przyjaciel nadradca górniczy Reil.

 

Materiały źródłowe:

Jacek Schmidt - Rocznik Muzeum w Gliwicach - nr X

"Oberschlesien im Bild"

 

Gliwice 2005

porozmawiaj na FORUM