Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

Karl Ludwig Jüngst

7.6.1831 - 25.9.1918

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

     Urodził się w Lingen w Dolnej Saksonii w licznej rodzinie kaznodziei i przewodniczącego rady kościelnej Christiana. 

   W 1854 roku ukończył Akademię Górniczą w Clausthal i rozpoczął pracę w górnictwie. Po złożeniu egzaminów górniczych został zatrudniony  w hucie „Rote Hütte” w Harcu, gdzie został mianowany mistrzem hutniczym. 

 

      

życiorys

 

genealogia

   Wiosną 1871 przeniesiony do huty w Gliwicach, już w roku następnym objął jej kierownictwo aż do roku 1902. Na tym stanowisku przebudował i gruntownie zmodernizował zakład. Był uznanym badaczem w dziedzinie hutnictwa. Huta Gliwicka była w tym okresie rodzajem wyższej szkoły dla hutników. Mianowany radcą górniczym, a następnie tajnym radcą górniczym.

   Żywo interesował się warunkami życia pracowników. Zbudował domy dla urzędników i robotników, salę jadalną, ogród wypoczynkowy, łaźnię, szkołę zawodową, utworzył kasy pośmiertną i zapomogową. To on zatwierdził przekazanie dzielnicy hutniczej miastu.  

   Był członkiem magistratu i radnym miasta, członkiem rady w gminie ewangelickiej, deputowanym do synodu ewangelickiego, kuratorem Szkoły Maszynowej i Hutniczej, przewodniczącym Towarzystwa Niemieckich Odlewni Żelaza w latach 1872-1902, współtwórcą i członkiem rady Huty Żelaza Górnego Śląska. Był także uznanym naukowcem, autorem prac z dziedziny hutnictwa - wykładał hutnictwo w Wyższej Szkole Technicznej w Berlinie-Charlottenburgu, a w 1911 roku Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu nadała mu tytuł doktora honoris causa w dziedzinie hutnictwa. 

   Z okazji jego odejścia na emeryturę zorganizowano uroczystości świadczące o tym jak wielkim uznaniem się cieszył.

W uznaniu zasług - zarówno dla zakładu jaki dla miasta, udekorowano go Orderem Czerwonego Orła III klasy.

   Na cmentarzu hutniczym pochowany jest również jego syn Paweł, poległy w I wojnie światowej.  

 

 

Materiały źródłowe:

Jacek Schmidt  - Rocznik Muzeum w Gliwicach t.X - Hutnicy i modelarze" - Gliwice 1995

http://www.ortsfamilienbuecher.de/lingen/2002.php

http://www.ortsfamilienbuecher.de/

Opracowanie: Małgorzata Malanowicz

Gliwice 2007

porozmawiaj na FORUM