Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

Siedziba Carla Neumanna

 

   www.gliwiczanie.pl

 

 

   Budynek ten wyróżnia się wśród domów na dzisiejszej ulicy Wieczorka
   Tą bramą codziennie wchodził i wychodził do swej drukarni sędziwy Carl Neumann

   Budynek pyszni się detalami architektonicznymi niespotykanymi w tej części miasta
   Oficyna należąca do siedziby Carla Neumanna - wykorzystywana była prawdopodobnie jako kamienica czynszowa