Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

Karl Schabik

31.10.1882 - 30.11.1945

 

   www.gliwiczanie.pl

 

 

   Urodził się w Głubczycach. Tam ukończył gimnazjum. Studiował  na politechnice w Charlottenburgu (Berlin). W 1914 otrzymał tytuł Regierungsbaumeistra i wstąpił do służby państwowej, którą przerwał udział w I wojnie światowej (do 1918). Po zakończeniu wojny pracował w Siegburgu, w Westfalii - i stamtąd kandydował na stanowisko radcy budowlanego Gliwic. Został wybrany na ten urząd  22 maja 1919.  
   Schabik był miejskim radcą budowlanym w Gliwicach w latach 1919-1945, a więc przez 26 lat (po upływie I kadencji wybrano go w 1932 roku na następne 12 lat). Był też w latach 1930-45 wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Muzeum Górnośląskiego w Gliwicach, przewodniczącym Związku dla Sztuk Pięknych na Górnym Śląsku, należał do grona opiekunów zabytków na Śląsku, był w zarządzie Śląskiego Związku Sztuki. Poza tym był członkiem wielu innych organizacji budowlanych i członkiem zarządu kościoła Wszystkich Świętych. Był członkiem Katolickiej Partii Centrum.  
   Wiele publikował m. in. wraz ze Stützem i Wolfem zredagował książkę "Dreistädteeinheit" - rzecz o połączeniu Gliwic, Zabrza i Bytomia; był współautorem monografii Gliwic z 1925 roku; publikował też wiele artykułów w gliwickich periodykach.

   Dzisiejszy wygląd miasta, zwłaszcza jego zabudowę, powstałą w latach międzywojennych, w dużej części należy przypisać właśnie Schabikowi - jako kierującemu całością spraw budowlanych miasta (od 1921 roku przejął on także sprawy budownictwa podziemnego). W jego działaniach widać wyraźny wpływ idei Ebenezera Howarda – „miasta ogrodu”  

   Schabik miał bezpośredni wpływ na powstawanie wielu projektów, tak urbanistycznych - całych fragmentów miasta, jak i pojedynczych budynków. W Gliwicach działało ówcześnie - przy urzędzie miejskim - tzw. poradnictwo budowlane, gdzie poprawiano indywidualnie powstające projekty budynków, tak więc wpływ radcy sięgał daleko poza obszar budownictwa komunalnego.

   Sam zaprojektował liceum im. Josepha von Eichendorff (Eichendorff Oberlyzeum) oraz Cmentarz Centralny przy współpracy architekta ogrodów Riedela.

   Wśród wielu założeń urbanistycznych, powstałych dzięki Schabikowi, trzeba przede wszystkim wymienić wytyczenie ulicy Styczyńskiego - jako osi widokowej na kościół w Szobiszowicach.
   Nie wiadomo nic o jego życiu prywatnym, poza tym, że mieszkał do 1925 roku na Wilhelmstr. (Zwycięstwa) nr 7, potem na Friedrichstr. (Kościuszki) nr 42  
   8 lutego 1945 roku został aresztowany przez NKWD i wywieziony do obozu pracy w Alszewsku (Olszewsku?) koło Woroszyłowgradu, gdzie zmarł na czerwonkę.

 

 

Źródło: Bogusław Małusecki – Rocznik Muzeum w Gliwicach – tom XIII – Gliwice 1998  

Zdjęcia: "Gleiwitz monographie 1925"

Opracowanie i zdjęcia współczesne: Małgorzata Malanowicz

Gliwice 2007

porozmawiaj na FORUM