Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

Richard Wachler

28.10.1829 - 11.12.1879

 
   www.gliwiczanie.pl

 

   Urodził się w Ozimku jako syn Henryki Augusty z domu Kriegar i Ludwika - inspektora hutniczego, wielkiego autorytetu naukowego w zakresie wiedzy o górnośląskim przemyśle hutniczym.
   Po szkole w rodzinnej miejscowości, uczył się w gimnazjum w Opolu, a następnie w Nysie gdzie złożył egzamin maturalny. W 1850 roku powrócił do Ozimka gdzie zaczął zgłębiać tajniki hutnictwa. Po rocznej służbie wojskowej został skierowany przez nadradcę górniczego Reila do Huty Gliwickiej, gdzie już po roku przygotował innowacyjną pracę na temat formowania w glinie. Następnie pracował kolejno w kilku hutach i jednocześnie uzupełnił studia w Berlinie.
       
  Rysunki Richarda Wachlera znajdujące się w Archiwum Państwowym w Katowicach  
       
   
       
   
       
   
       
   
       
     Mimo że przenoszony był wielokrotnie do różnych hut, nie tracił nigdy kontaktu z Hutą Gliwicką - w sumie służył jej ponad 20 lat. Był jednym z wybitniejszych hutników swojej epoki.
   Zmarł po długiej chorobie, a jego uroczysty pogrzeb na cmentarzu hutniczym w Gliwicach odbył się 14 grudnia 1879 roku.
 

 

 
   

fotografie Wilhelma Beermanna z niepublikowanego albumu znajdującego się w Muzeum w Gliwicach
przedstawiające Richarda
Wachlera i jego drugą żonę

 

 

Materiały źródłowe: 

Roczniki Muzeum w Gliwicach

Gliwice 2004