Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic

 

Cmentarz Hutniczy

 

Lapidarium

 
   www.gliwiczanie.pl

 

   

 

 

Lapidarium (łac. lapidarius – kamienny) – miejsce przechowywania i prezentowania kamiennych fragmentów elementów architektonicznych oraz rzeĽb, nagrobków, pomników o zabytkowym pochodzeniu.

 

 

Realizacja

   W roku 2007 zwrócili¶my się z pro¶b± o zezwolenie na gromadzenie na Cmentarzu Hutniczym odnalezionych w przypadkowych miejscach nagrobków i ich elementów. Wyznaczyli¶my na ten cel miejsce w południowo-zachodnim narożniku cmentarza, gdzie przy przekopywaniu nie natrafili¶my na ¶lady nagrobków. Planujemy umieszczenie na murze tablic informacyjnych o nieistniej±cych już cmentarzach gliwickich.

 

Ten i inne kamienie nagrobne znajdowały się na podwórzu klasztoru franciszkanów.

Jak opowiadał ¶p. ojciec Hilary, w latach 70-tych przywieziono im ciężarówkę płyt

i podobnych kamieni niewiadomego pochodzenia

 

 

 

Nagrobek został znaleziony przez budowniczych autostrady A-1 w miejscu przypadkowym

 

 

Krzyż ten stał przy końcu ulicy Rybnickiej,

gdy odłamał się od cokołu, mieszkańcy zast±pili go nowym,

a ten przekazali muzeum, które z kolei przekazało go nam.

Cokół wykonało nieodpłatnie przedsiębiorstwo Szostak&Duda