Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

Cmentarz Hutniczy sprawozdanie z prac 

 

rok 2005

 

   www.gliwiczanie.pl

 

 

- Zwróciliśmy się do firmy zajmującej się renowacją kamiennych zabytków o wycenę całkowitego odnowienia nagrobka Kalidego. Ku naszej radości właściciel firmy pan Bernard Klinik usłyszawszy historię naszej działalności, tak się ucieszył, że są na świecie jacyś idealiści pracujący społecznie, że zadeklarował wykonanie tej pracy całkowicie na koszt własny
- 17 maja  – sesja naukowa poświęcona postaciom wybitnych gliwiczan pochowanych na Cmentarzu Hutniczym, sesja ta uświetniała zakończenie prac rekonstrukcyjnych nagrobka Theodora Kalidego - do udziału udało się Meg pozyskać następujących prelegentów: o Theodorze Kalide – Jerzy Gorzelik z Uniwersytetu Śląskiego, o Johnie Baildonie – Eugeniusz Paduch, dyrektor Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego, o Auguście Holtzhausenie -  Adam Frużyński z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, o Wilhelmie Blandowskim – p. Jerzy Lewczyński, znany fotografik, o hr. Ferdynandzie von Einsiedel i innych – Bogusław Małusecki z Archiwum Państwowego w Gliwicach (materiały przygotowane przez pana Jacka Schmidta), piękną halę modeli udostępnił GZUT – przygotowanie sali: Marian Jabłoński, Leszek Szynter, Wojciech Kwietniewski, Maciej Porański, Marek Klimurczyk, Adam Łysiak i Krzysztof Puchalski, sprzęt AV „zabezpieczyła”  i prowadziła obsługę podczas sesji Ewa Hordyniak, wystawę z materiałów przygotowanych przez Małgorzatę Malanowicz wykonały Kasia Wojtynek i Celina Fugowska, podczas sesji rozdawane były foldery o cmentarzu i o nas, sprzedawaliśmy cegiełki, przewodnik (Kasia), zorganizowaliśmy nawet bufet (Iwona Wrodarczyk)
- czerwiec – Małgorzata Malanowicz  wykonała projekt architektoniczno-budowlany (wartość wg wyceny 6.500,-zł)  ogrodzenia cmentarza  
- nadal prowadziliśmy działalność popularyzatorską wśród młodzieży Małgorzata Malanowicz 
- dwóch studentów III roku architektury wykonało w ramach pracy semestralnej z historii architektury projekt grobów symbolicznych dyrektora JWO Schulze i pastora Jacoba, oraz projekt ekspozycji szczątków porcelanowych tabliczek (pod kierunkiem Małgorzaty Malanowicz  i nadzorem dr arch. Elżbiety Szponar-Regulskiej)  
- współpraca z mediami – artykuł w miesięczniku „Śląsk”, audycja radiowa – Małgorzata Malanowicz 
- sierpień – z pieniędzy zarobionych poprzez sprzedaż przewodnika sfinansowaliśmy odnowienie nagrobków „Arns” i „Peschke” (10.000,-zł), przy okazji oczyściliśmy krzyż

- 31 październik – „Zaduszki” – oświetliliśmy zniczami wysprzątany wcześniej cmentarz  
- 1 i 2 listopada – całodzienny dyżur na cmentarzu celem zdobycia kolejnych informacji od rodzin odwiedzających groby  
- przepracowaliśmy na cmentarzu przy poszukiwaniach zabytkowych elementów i porządkowaniu 502 godziny  (w tym członkowie Stowarzyszenia 450) – odnajdując kolejne tablice nagrobne i elementy żeliwnych ogrodzeń  
- odrestaurowanie tablic i krzyży  Leszek Szynter

- osadzenie tablic „Scharf” i „prokurator” na cmentarzu Marian Jabłoński
- „naprawa” fundamentów Brand i Arns – dowodził Marian Jabłoński

- pozyskanie od sponsora „używanej” kostki granitowej Małgorzata Malanowicz 
- wybrukowanie „ścieżki” Peschke Leszek Szynter
- „odzyskanie rączek” Leszek Szynter
     
       

- pozyskanie sponsora który wykonał niwelację alejki przy wejściu Bogusław Maliszewski 

 

  „grobogodziny”:  
 • Leszek                            105

 • Meg                                 88

 • Ojciec                              79

 • Nu!                                  36

 • August                             29

 • Emerson                          20

 • Macpor                            20

 • Słoneczko                        12

 • syn Ojca                          11

 • Toluk                              10

 • Boguś                               9

 • Marian                              7

 • Kasia                                6

 • Bartosz                             6

 • Ryszard                            4

 • Eewa                                3

 • Maryśka                            3

 • Zbirkos                             2

 • Szwager                             6

 • Braciszek                           4

 • Staflik                               4

 • Znajomi Macpora               4

 • Bogna                               2

 • Ewelina                             2

 • Gimnazjum z Górnych Wałów        30  

 

Opracowanie: Ewa Hordyniak i Małgorzata Malanowicz