Julia i łabędź

 

    Bouo to downo, blank downo tymu. Niydaleko, blank blisko, zaroski kole Kuodnicy, stou taki fajny biouy zameczek. Miyszkaua w nim Julia, kero miaua piykne jasne wuosy i jeszcze piykniejsze niybieske slypka. Z coukego Slonska sjyzdzali sie nojszwarniejsze kawalyry i prosiyli jom o rynka. Ona ale, jak to piykne i mondre frelki, czekaua na tego, kerego od niyj serce pokocho. Ino eli taki od niyj szac naprowdy kajs je? Tak se myslaua zawsze kole wieczora, jak sie siedziaua na brzegu staryj Kuodki(Kuodnicy). Siedziaua se tak na brzegu Kuodki i futrowaua uabyndzie, kerych tam kedys bouo couko mocka. Jedyn, kerego nazywauy od nich krolym, bo bou nojpiykniejszy, przipuywou niyroz do niyj i kuod gowa na od niyj kolanach. Tak to bouo couke tydnie. Z czasym puywaua na tym krolu uabyndziu mit po staryj Kuodce. Roz ale przikukali ich ludzie ze Laband i byli fest zgorszone. Padali, co jak je wiyncyj rado uabyndziom jak ludziom, to niych se weznie jednego uabyndzia za chopa. Biydno Julia, bolauo to ze ludzie jom tak napasztujom. Coroz wiyncyj take godki kole niyj bouo suychac a ona sie tysz coroz wiyncyj tracioua od ludzi i coroz to wiyncyj boua ze od niyj uabyndziami. Boua z nimi juz cokimi dniami. Az naroz prziszua jedna nocka, we keryj couke Laband maszkytnie nynauo, a w tym czasie prziszli rojbry. Ukradli w tyj nocy mocka zuota a na koniec porwali jeszcze piykno Julia. Zawionzali jyj rynce, zakneblowali i poniysli ku Kuodce, kaj najprzod chcieli policzyc co wszysko ukradli. Siedli se pod tymi starymi drzewami, az tu naroz take pieronske larmo sie zrobiouo, od strony Kuodki i szuo te larmo coroz wiyncyj ku nim. To te uabyndzie ze Laband prziuwazouy ze oni majom od nich Julia i tak zaczuy wouac i machac krziduami, ze couke Laband sie obudziouo. Rojbry sie tak wystraszyli, ze zaro wszysko pociepli i uciykli. Jeszcze probowali wzionc Julia mit, ale jak sie przeprowiali bez rzeka stanou przed nimi ze otwartymi krziduami wielki uabyndz. Prziszuo ku walce, walczou herszt od rojbrow i krol od uabyndzi. Rojber trefiou krola uabyndzi fest ostrym i szpicatym nazym, a uabndz oklapnou sie do wody, kero sie kole niego zaroz czerwono zrobioua. Drugi roz juz go rojber niy zdonzou trefic bo chyciyli go straznike ze Laband i zakludziyli do wiynziynia.

    Julia klynczaua na brzegu i czimaua na kolanach krola uabyndzi. Niy umiyrej mi ino moj krolu kochany - godaua, a kropelki uzow kapauy na rana uabyndzia. Naroz uabyndz zamiyniou sie w piyknego szaca, kerymu bouo Bolko. Wydauo sie co jedyn czarodziej kedys przemiyniou go we uabyndzia i moguy mu pomoc ino uzy dziouchy kero by mu pszaua. Tak sie tysz przeca stauo. Bolko wyzdrowiou roz-dwa, a couke Laband fajrowauy mit na wyselu od Julii i Bolka. Zodym Labander (Uabyndziok) niy paczou juz krziwo na uabyndzie. Wiyncyj !- przeca nawet se Laband wzionuo za herb uabyndzia na niybieskim tle. To na pamiontka krola od uabyndzi i niybieskich oczow od Julii. Julia i Bolko mieli couko fura bajtli i zyli dugo i szczynsliwie. Miyszkali tysz dalyj we biouym zameczku kole Kuodki i pamiyntali coby pszoc i uabyndziom. Wszyske uabyndzioki, kere dzisiej zyjom pamiyntajom ta geszichta i opowiadajom jom bajtlom, jak w niydziela idom na szpacyr kole staryj Kuodki, a wszyske frelki ze Laband som tak piykne, ze piykniejszych niyma na coukim Slonsku – to erbuy po Julii.