Biouo dama ze Toszka 

Biała dama z Toszka 

 

    Kopa loty curik zomek we Toszku miou Graf Colonna, kery do swoich ludzi niymiou nic a nic serca. Najgorzyj miou sie snim ale stary wachtyrz od odniego zomka. Tym wachtyrz i odniego cera mieli inkszo wiara. Dlo tego starego wachtyrza bouo ino jedne szczynscie, to boua ta odniego cera. Ale niywiela miou sie tyn fater niom jeszcze radowac. Prawie szuo na Wilijo i stary wachtyrz musiou pojechac ponakupowac rzeczow Grafowi, a ta odniego cera ostaua sie sama w doma, stoua we oknie i na niego czekaua i paczaua jak fajnie sniyg leciou i biouo sie na placu zrobiouo. Naroz ktos czi razy zaklupou do dzwiyrzow.....

      Ta cera od wachtyrza roztwrua te dzwiyrza i couko sie blado po gymbie zrobioua ze strachu. Jakis przebleczony chop stou we dzwiyrzach i padou do niyj „pondziesz symnom ty pieronsko dzioucho; tera ci pokoza!” Cera od wachtyrza ino zdonzoua ryknononc ze strachu i juz jom tyn przebleczony chop coing ze coukyj siouy za rynce i kludziou mit. Jak tyn stary wachtyrz od zomka we Toszku prziszou curik z tym co pokupiou do Grofa, to juz zodnego w doma niy bouo. Uaziou po ludziach i sie pytou eli eli cos niy widzieli abo niy suyszeli, ale zodyn mu nic pomoc niy poradziou, zodyn niy wiedziou ize skisz inkszyj wiary siedzi ona tera kajs we lochach starego zomka we Toszku, tam kaj niy widac eli suonce abo ksiynzyc swiyci na niebie. Pora dni potym zaklupou ale do tego wachtyrza do dzwiyrzow mody synek kery dowou obacht na krowy od Grofa i padou ize suyszou roz jakos dzioucha wouac prawie jak tyn wachtyrz bou furt nakupowac. Stary wachtyrz domoslou sie co sie stauo i przeklon Grofa i odniego zomek, „niych sie zawali tyn couki zomek i dopiyro bydzie juzas jaki bou kej przindzie kerys kery wybawi odniego cera. Potym pojechou stary wachtyrz furt a od tego czasa coroz to widzieli ludzie we ruinach tego zomka na biouo obleczono modo kobiyta. Mocka juz ludzie, ze i kole Toszka, od tego czasu widzieli, ale zodyn sie niyznod coby miou odwaga wybawic ta „biouo dama”.