Utopiec ze muyna z kole Toszka

Utopiec z młyna koło Toszka 

 

    U muynorza kole Toszka bou roz jedyn lajerorz na bezuchu. We jedna noc prziszou do niego do izby utopiec i chciou go wyciongnonc raus do wody i utopic. Tyn ale zaczon lewom rynkom grac na odniego lajerce. Potym tom rynkom czi razy sie przezegnou i wzion dugi konsek suomy, kerom zawionzou na czi knoutle tego utopca za piecym we izbie. Muynorzowi kozou coby tymu utopcowi niy dowou nigdy ani kropki wody. Roz ale jak muynorz ze kobiytom byli weg, a we doma ostaua sie ino odnich mauo cera, to tyn Utopiec durch jom prosiou o szolka wody. Ona mu ta szolka ze wodom daua, i jak sie tyn utopiec ino jedyn szluk zrobiou, to zarozki zniknou i zodyn go potym juz wiyncyj niy widziou.