"Poznaj okolice Gliwic"

Lato z Metamorfozami

NIEDZIELA - 17 sierpnia

 

 

Biskupice

 

   punkt kontrolny obok starego cmentarza na osiedlu Borsig

   Historia zabrzańskich osiedli sięga XVIII wieku i rozpoczyna się w tzw. okresie kolonizacji fryderycjańskiej, czyli kierowanej przez państwo polityce zasiedlania terenów przez nowych osadników. Dynamiczny rozwój miejscowego górnictwa i hutnictwa w XIX wieku zaowocował powstaniem nowych, dużych osiedli dla robotników. W sumie na terenie miasta znajdowało się około 25 osiedli i kolonii robotniczych. W Zabrzu znajdują się jedne z najciekawszych przykładów historycznych osiedli patronackich budowanych na przełomie XIX i XX wieku. Na terenie miasta, w jego dzisiejszych granicach, zachowały się trzy duże zespoły urbanistyczne, będące niegdyś w pełni samowystarczalnymi jednostkami mieszkalnymi.

Są to: osiedle Borsigwerk w Biskupicach, założone w latach 1863-1871, nowe osiedle Donnersmarcka (tzw. Zandka), wybudowane w latach 1900-1911 oraz osiedle Ballestrema w starej części Rokitnicy wybudowane w I połowie XX wieku.

 Pierwszy punkt kontrolny zostanie ulokowany przy starym cmentarzu na osiedlu Borsiga. Gorąco namawiamy aby przewidzieć na pobyt tu nieco więcej czasu, gdyż we współpracy ze stowarzyszeniem „Nasze Biskupice” chcemy pokazać Państwu szereg ciekawych i unikalnych obiektów.

 

 

Miechowice

 

  punkt kontrolny obok ruin pałacu Tiele-Wincklerów

   Budowę pałacu będącego rodową siedzibą Tiele-Wicklerów zapoczątkowano w 1855 roku na miejscu wcześniejszego dworu. W skrzydle zachodnim mieściły się dwa duże pomieszczenia reprezentacyjne. Skrzydło wschodnie miało wysoką na 110 stóp wieżę, okrągła wieża narożna była wykorzystywana jako wieża wodna, była też wieża zwana „prochową”. Tu urodziła się Ewa von Tiele-Winckler  /1866-1930/,  znana jako „Matka Ewa”. Jej rodzicami byli Valeska Wincklerówna (siostrzenica Theodora Kalide) i Hubert Viktor von Tiele.

   Już w 1886 roku powstała w jej zamyśle idea wzniesienia przytułku i szpitala dla ubogich. W 1890 roku wybudowała w Miechowicach „Friedenshort”, przytułek dla biednych liczący 40 łóżek. Z czasem dysponowała aż 28 takimi ośrodkami usytuowanymi w ukwieconych ogrodach. Będziemy mieli możliwość odwiedzenia domku i grobu Matki Ewy, wysłuchamy też od sióstr opowieści o Jej dziele.

 

 

Rokitnica

 

  punkt kontrolny - park obok osiedla Ballestrema
   Kolonia ta do 1914 roku należała do najnowocześniejszych w Europie. Osiedle - oparte na XIX-wiecznej idei „miasta-ogrodu” Ebenezera Howarda zostało wybudowane w trzech etapach – od 1905 do 1935 roku. Głównym projektantem osiedla był Hans von Poellnitz. Na osiedlu można wyróżnić siedem różnych typów jedno- i dwukondygnacyjnych budynków, nawiązujących formą do dawnych chat górnośląskich. Były bardzo nowoczesne, w owych czasach zwracały uwagę ubikacje z możliwością spłukiwania wody. Wybudowano tu również osiedlową oczyszczalnię ścieków.