"Poznaj okolice Gliwic"

Lato z Metamorfozami

NIEDZIELA - 24 sierpnia

 

 

 

Las "Dąbrowa"

  punkt kontrolny na polanie

   Rezerwat "Las Dąbrowa" położony jest między dzielnicą Brzezinka a Starymi Gliwicami. To prawdziwy relikt przyrodniczy w dodatku mieszczący się w obrębie granic miasta.

Jest to 70 hektarów naturalnego lasu grądowego z fragmentami lasu łęgowego, z bardzo bogatą fauna i florą, pełnym starych drzew, posiadającym nawet własne niewielkie zbiorniki wodne. Przez las płyną trzy strumienie rodzące się z wody ściekającej z pół wyżej położonych. Spotkamy tam i bagna i spore wywyższenia terenu. Prawdopodobnie jest to kawałek naturalnej, niezagospodarowanej przez człowieka przestrzeni, która została do dzisiejszych czasów na pamiątkę. W lesie znajduje się ścieżka przyrodnicza opatrzona barwnymi tablicami wykonanymi przez nadleśnictwo Rudziniec.

   Przez Las Dąbrowa przebiega niebieski  Szlak Powstańców Śląskich.

 

 

Łabędy

   punkt kontrolny w parku obok śluzy

   Historia Łabęd sięga początków XIII wieku - pierwsza wzmianka  pochodzi z 1276 r. Do 1671 r. wieś znajdowała się w posiadaniu Colonnów z Toszka, potem do 1945 r. - baronów von Welczek (Welczyk), do których należały również Niepaszyce, Przyszówka, Brzezinka, Ligota, Dzierżno i Czechowice. Dzięki temu rodowi  Łabędy przekształciły się  w rozwiniętą wioskę rolniczą. Również z ich fundacji (Bernarda von Welczek) w latach 1716-1719 rozbudowano kościół. Ostatnim właścicielem majątku łabędzkiego był Hano von Welczek, który pełnił funkcje ambasadora w Madrycie, w związku z czym nie mieszkał na stałe w zamku.

   W 1848 r. wrocławski kupiec N.J. Caro założył Hutę "Hermina" (ob. Huta Łabędy). W 1894 r. uruchomiono walcownię blach. Po wojnie w oparciu o prasownię z 1939 r. powstały zakłady „Bumar-Łabędy” produkujące głównie czołgi.

Podczas wojny istniał tu obóz pracy, Polacy i alianccy jeńcy zatrudnieni byli w hucie i cegielni.  W okresie powojennym były tu dwa obozy NKWD (w pobliżu Huty i na terenie samej Huty) dla Ślązaków i ludności niemieckiej z Dolnego Śląska, zatrudnionej przy demontażu urządzeń i maszyn. Z powodu chorób i głodu zmarło ok. 1700 osób. Tu zaczynał się szeroki tor kolejowy i stąd wywożono również Ślązaków do obozów w Rosji – szacuje się, że przez łabędzki obóz przeszło 50 tys. więźniów. Na terenie huty znajdują się zapomniane masowe mogiły.

 

·         Kościół paraf. p.w. św. Jerzego, 1937-38, ul. Radosna 2

·         Kościół ewangelicki, neoromański.

·         Kościół paraf. p.w. Wniebowzięcia NMP, XV w., przebud. w baroku 1716-1719. Wyposażenie barokowe, m.in. ołtarz z flamandzkim obrazem św. Hieronima z XVII w., wokół kościoła mur kamienny z 1865 r., z dwiema barokowymi kaplicami, XVIII w. i kaplica grobowa  rodziny Welczek, I poł XIX w. 

·       Dwór, k. XIX w., ul. Zamkowa 1.

·      Śluza na Kanale Gliwickim

·      Pomnik przyrody - głaz narzutowy, obw. 380 cm

 

 

Ziemięcice

   punkt kontrolny u stóp ruin kościoła

   Jest to rozległa wieś położona 8 km na płd.-zach. od Zbrosławic, wzmiankowana 1286 r. W latach 1637-1730 klasztor jezuitów.

 

1. Kościół paraf. p.w. św. Jadwigi z 1927 r., neoromański.

2. Ruiny dawnego kościoła paraf. p.w. św. Jadwigi, prezbiterium XVI w., nawa i wieża  1698 r., w ruinie od 1927 r.

3. Dwór - trasa nr 2

4. Spichlerz, ok. 1780 r., 3-kondygnacyjny.

5. Młyn wodny, obecnie mechaniczny, ok. 1880 r. 

6. Leśniczówka Goj, ok. 1900 r., neogotycka,