Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

MISTERIA NEPOMUCKIE

 

 "Remonty i renowacje - troska o formę 

oraz dokumentację historyczną"

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

   “Ars longa, vita brevis” - takie motto nadał swojemu wystąpieniu w auli Centrum Jana Pawła II profesor Krzysztof Nitsch.  Wykład zilustrowany został przykładami obiektów z Gliwic i najbliższych okolic - naszej małej ojczyzny. Profesor nawiązywał do “kapliczek” i “Nepomuków” oraz do gliwickich rzeźb znanych artystów, które są naturalnymi śladami przeszłości i emocji mieszkańców. Rozumienie tych śladów i odpowiednia troska o nie,  kultywowana przez młodsze pokolenia, warunkuje ciągłość naszej lokalnej kultury. Żadne dzieło materialne nie wytrzymuje próby czasu - jego konserwacja jest koniecznością. Musi być ona dopasowana do możliwości technicznych, a także do współczesnej epoki, do środowiska oraz społecznego otoczenia. Właściwa konserwcja wymaga dobrej indywidualnej oceny wartości historycznej i artystycznej obiektu, wykonania dokumentacji stanu aktualnego, doboru odpowiednich środków i zabiegów konserwatorskich, a na koniec zebrania tych danych w zbiór - dokumentację. Dobrze jest zachowywać oryginalny sposób obróbki tworzywa. Gdy obiekt jest nadmiernie zniszczony, czasem trzeba wykonać jego kopię, a nadszarpnięty “zębem czasu” oryginał oglądać we wnętrzach, jak obiekt muzealny. Musimy wkładać ciągły wysiłek w zabezpieczanie dzieł powstałych w przeszłości i pamiętać, że “Sztuka jest wieczna, a życie krótkie”. (Bogusław Nowakowski - Gliwickie stowarzyszenie miłośników małych obiektów sakralnych, artystycznych i zabytkowych "NEPOMUK")

 

 

Tekst: Bogusław Nowakowski

 

Foto: Jerzy Olejnik

Gliwice, czerwiec 2009