Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

GLIWICKIE INSTYTUTY NAUKOWE I BIURA PROJEKTÓW 

 

BIPROHUT - REALIZACJE 

 
   www.gliwiczanie.pl

.

PLANSZE ZAPREZENTOWANE NA WYSTAWIE 2-3 ORAZ 14-30 PAŹDZIERNIKA 2010

 .

 

 

Materiały będą sukcesywnie uzupełniane

 

   Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego Biprohut powstało w 1945 roku. Jako przedsiębiorstwo państwowe pełniło funkcje projektowo-realizacyjne w przemyśle ciężkim głównie w hutnictwie. Biuro rozpoczęło działalność od prac konstrukcyjnych, odtwarzając urządzenia w zakładach hutniczych w latach powojennych, by przejść stopniowo do projektowania nowoczesnych urządzeń i linii technologicznych wraz z ich zainstalowaniem oraz kompleksowych nowych wydziałów i zakładów hutniczych dla klientów krajowych i zagranicznych. W latach 70-tych Biprohut podjął się gigantycznego zadania, jakim była funkcja Generalnego Projektanta Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice, pełniona po dzień dzisiejszy. Poza działalnością w branży hutniczej firma świadczyła także usługi inżynierskie w zakresie budownictwa przemysłowego oraz obiektów użyteczności publicznej.
Rysunek, makieta i widok wielkiego pieca w hucie Katowice
..

Kolejne siedziby biura

Zabrze - pierwsza siedziba Biprohutu, w 1949 roku siedzibę przeniesiono do Gliwic z uwagi na dogodniejsze warunki lokalowe oraz bliskość działających w Gliwicach: Politechniki Śląskiej i Instytutu Metalurgii Żelaza

 

Budynek przy ul. Dubois w latach 30.tych XX wieku

W latach 195101953 nadbudowano od strony frontowej dwie kondygnacje, a skrzydła boczne podniesiono o jedną.

 

Rzut II piętra z tego okresu

Wejście do budynku przy ul. Dubois obecnie

 

Patio zachowało jeszcze dawny klimat

Zachowała się również okazała klatka schodowa

Dobudowane w 1956 roku skrzydło północne

 

Biurowiec oddany do użytku w 1973 roku

 

I ten sam budynek obecnie

 

   W latach 1951-1956 zakres działalności projektowej zawęził sie z uwagi na powstanie kolejnych specjalistycznych biur: Koksoprojekt 1953, Bipromog 1955, Biprorud.

   Zdjęcia z imprez i uroczystości
   Realizacje
..

   W 1991 firma w wyniku prywatyzacji uległa przekształceniu w Przedsiębiorstwo Inżynierskie Biprohut Sp. z o.o. W nowych realiach ekonomicznych zmniejszyła się ilość kontraktów realizowanych dla branży hutniczej. Obecnie ponad 50% usług inżynierskich przedsiębiorstwo realizuje dla branży budownictwa przemysłowego (m.in. w przemyśle samochodowym, chemicznym i energetyce), a także dla obiektów użyteczności publicznej i ochrony środowiska.

   Organizacyjnie Biprohut dzieli się na cztery piony: hutniczy, budowlany, elektryczny i automatyki oraz energetyczny. Taka struktura pozwala na sprawną obsługę klientów zarówno branży hutniczej, jak i z innych sektorów gospodarki. Firma dysponuje nowoczesnym oprogramowaniem wspomagającym prace inżynierskie i projektowe.

..

Huta Katowice

..
Wycinki z archiwalnych numerów "Nowin Gliwickich"
..
1965
..
1966
..
1967
..
1968

 

a to nie jest z "Nowin..."

ale też z 1968 roku

..
1970

 

 

Materiały źródłowe:

 

25 lat w służbie hutnictwa żelaza i stali PRL - Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego "Biprohut" - Gliwice 1970

red. Edmund Całka, Gliwice - miasto nowej techniki i nowoczesnego przemysłu, TMG Gliwice 1972

Gliwice w XXX-leciu PRL - instytuty naukowe, biura projektowe, przedsiębiorstwa, [w:] Zeszyty Gliwickie, t XI, Gliwice 1974

Władysław Sztwiertnia, Instytuty naukowo-badawcze i biura projektowe, [w:], Gliwice - Zarys rozwoju miasta i okolicy, Warszawa-Kraków 1976 red. Wojciech Głąb, Gliwice - miasto nauki i techniki, TMG Gliwice 1979

"Nowiny Gliwickie" pracowicie przegląda Jerzy Olejnik

Placówki naukowo badawcze i realizacyjne, [w:] Gliwice - centra biznesu, 1994

Bronisław Wasylewicz, Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego "Biprohut" - zarys historii przedsiębiorstwa, [w:] Rocznik Muzeum w Gliwicach,

    t.XX, Gliwice 2006

 

Zdjęcia archiwalne: archiwum Biprohutu

 

Zdjęcia współczesne:

internet

 

Opracowanie: Małgorzata Malanowicz