Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

GLIWICKIE INSTYTUTY NAUKOWE I BIURA PROJEKTÓW 

 

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb 

 
   www.gliwiczanie.pl

.

PLANSZA ZAPREZENTOWANA NA WYSTAWIE 2-3 ORAZ 14-30 PAŹDZIERNIKA 2010

 .

 

Plansza zaprezentowana na wystawie 2-3 oraz 14-30 października 2010

 

Materiały będą sukcesywnie uzupełniane

 

   Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb – 1951-2002
   1951 – utworzenie w Gliwicach Centralnego Laboratorium Badawczego Farb i Lakierów
   1953 – przekształcenie Laboratorium Badawczego Farb i Lakierów w Instytut Farb i Lakierów. Instytut ten przechodził w ciągu swojego istnienia szereg zmian organizacyjnych, między innymi połączenie z Biurem Projektów „Prolak” w jednostkę badawczo-projektową
   1976 – utworzenie Instytutu Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach (IPTiF) przez połączenie Instytutu Farb i Lakierów z istniejącym od 1971 roku Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych zgodnie z zarządzeniem nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1976 r. (M.P. Nr 41, poz. 180)
   12 czerwca 2002 – Zarządzenie Ministra Gospodarki o likwidacji Jednostki o nazwie Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb z dniem 01 lipca 2002 roku
   01 lipca 2002 - 31 października 2002 – okres działalności operatywnej IPTiF w likwidacji
   04 listopada 2002 – utworzenie Oddziału Zamiejscowego Farb i Tworzyw w Gliwicach, który przejmuje pełny zakres działalności merytorycznej likwidowanej Jednostki
Siedziba Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
   Instytut wykonywał analizy i badania chemiczne, prowadził badania w zakresie właściwości żywic i innych polimerów, prowadził badania laboratoryjne nad nowymi recepturami i technologiami, prowadził próby pilotowe syntezy żywic polimerowych stosowanych w produkcji farb i lakierów. Do 1977 roku uzyskano 44 patenty, 19 praw ochronnych i 34 projekty wynalazcze.
Farby graficzne
Malowanie statku
   Instytut otrzymał w 1969 roku Złotą Odznakę Zasłużonego w Rozwoju Województwa Katowickiego, a w 1972 roku Odznakę 25-lecia Gliwic.
Malowanie samochodów w FSO Warszawa
Zderzak fiata 126p z modyfikowanego polipropylenu
   Podstawowymi kierunkami działalności Instytutu były:
   - opracowywanie technologii produkcji nowoczesnych żywic i spoiw, pigmentów oraz wyrobów lakierowych;
   - opracowywanie technologii przetwórstwa m.in. polichlorku winylu;
   - prace badawcze;
   - modernizacja istniejących technologii;
   - badania korozyjne;
   - opracowywanie wyrobów dla rolnictwa, przemysłu spożywczego, budownictwa, motoryzacji, lecznictwa i ochrony zdrowia, przemysłu elektromaszynowego i górnictwa;
   - projektowanie i budowa prototypowych urządzeń laboratoryjnych, prowadzenie poradnictwa, ekspertyzy.
Pojemniki z PVC do pakowania produktów naftowych
Folia ochronna do plastrów medycznych
   Wdrożone technologie:
   - w dziedzinie farb i lakierów: żywice, spoiwa i farby dla motoryzacji i przemysłu meblowego, technologia produkcji pigmentów, produkcja farb o obniżonej szkodliwości dla środowiska, szereg nowoczesnych farb m.in. dla okrętownictwa i drukarstwa;
   - w dziedzinie przetwórstwa tworzyw: folie rolnicze, materiały wykończeniowe dla potrzeb budownictwa, detale z tworzyw sztucznych dla potrzeb motoryzacji, produkcja wyrobów dla potrzeb medycyny (protezy, folie ochronne).
Protezki
   W okresie 1953 – 1987 Instytut dokonał wdrożenia ponad 600 technologii.
Spody z PVC dla obuwia tekstylnego
Wytłoczki
   Projekty badawcze realizowane w naszym Oddziale:
   Projekt Celowy nr ROW-218-2003 – Opracowanie technologii wytwarzania budowlanych materiałów wykończeniowych do zastosowań wewnętrznych o właściwościach biobójczych i ich wdrożenie do produkcji, kierownik projektu, wynagrodzenie w ramach umowy o pracę. Termin zakończenia: 2005 r.
   Projekt Celowy nr 6 T082003C/06118 – Opracowanie antystatycznej farby do malowania materacy chirurgicznych z integralnej pianki poliuretanowej i jej wdrożenie do stosowania, wykonawca projektu, kierownik projektu. Termin zakończenia: 2005 r.
   Projekt badawczo-wdrożeniowy finansowany przez WFOŚiGW – Opracowanie wodorozcieńczalnego systemu wyrobów lakierowych do zabezpieczania płyt azbestowo-cementowych w budownictwie przed emisją włókien azbestowych. Zakończony 2005 r.
   Projekt Badawczy nr 4T09B 026 24 – Algorytmizacja właściwości reologicznych i optycznych wodnych układów powłokotwórczych w zależności od morfologii ziaren i składu chemicznego mineralnych wypełniaczy węglanowych, w celu prognozowania właściwości użytkowych powłok dekoracyjnych. Termin zakończenia: 2005 r.
   Projekt celowy nr ROW-531-2004 – Opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych farb o minimalnej zawartości VOC, spełniających wymogi higieniczne, przeznaczonych do nanoszenia metodą sitodruku na tkaninach wiskozowych powlekanych wodną dyspersją akrylową i ich wdrożenie do produkcji, kierownik projektu. Termin zakończenia: 2005 r.
   Projekt badawczy nr 0 T00C 021 29 – Hybrydowe kompozyty polimerowe z ciętym włóknem węglowym oraz proszkami metalowymi i węglowymi do wytwarzania elementów sprzętu uzbrojenia. Termin zakończenia: 2007 r.
   Projekt badawczy – Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych – współpraca z GIG w Katowicach. Termin zakończenia: 2008 r.
   Projekt badawczy specjalny nr Rosja/79/2006 – Nowe wielofunkcyjne samorozwarstwiające się organiczne powłoki ochronne. Aktualnie realizowany.
   Projekt celowy nr ROW-II-234/2007 – Opracowanie technologii wytwarzania farb wodorozcieńczalnych do ochronno-dekoracyjnego malowania izolacyjnych pianek poliuretanowych i uruchomienie ich produkcji. Aktualnie realizowany.
   Projekt badawczy rozwojowy nr R05 00702 – Badanie i opracowanie energooszczędnego procesu otrzymywania bis-fenolu A o wysokiej czystości. Termin zakończenia: 2009 r.
   Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MNiSW-5/3/2006 – Gospodarka i rozwój technicznego wykorzystania odpadów z tworzyw polimerowych w Polsce. Termin zakończenia: 2010 r.
   Projekt badawczy specjalny – Nowe kompozycje pigmentowe o małej pochłanialności promieniowania słonecznego przeznaczone do wyrobów lakierowych stosowanych głównie do malowania dachów i elewacji budynków. Termin zakończenia: 2010 r.
   Projekt badawczy promotorski – Badanie wzajemnej kompatybilności wybranych żywic lakierniczych i jej wpływu na właściwości organicznych systemów powłokowych. Termin zakończenia: 2011 r.
Ogrodnicze
Ogrodnicze

 

 

 

Opracowanie: Małgorzata Malanowicz