„Poznaj dzielnice Gliwic

Lato z Metamorfozami 2010

 

  Akcja pt Lato z Metamorfozami Poznaj dzielnice Gliwic trwać będzie przez 8 kolejnych niedziel zaczynając od 4 lipca. Co tydzień spotykać się będziemy w kolejnej z dzielnic miasta i poznawać jej historię oraz ciekawe miejsca. Do zlokalizowanego tam punktu kontrolnego uczestnicy mogą docierać dowolnym środkiem lokomocji, indywidualnie lub w grupach. Na rowerzystów co tydzień o godz. 9.00 na Rynku czekają przewodnicy z Turystycznego Klubu Kolarskiego im. Wł. Huzy. Turystów pieszych na wybranych trasach poprowadzą przewodnicy PTTK, miejsce i godzina staru zostaną każdorazowo podane w mediach i na naszej stronie internetowej. 

 

   Dotarcie do punktu kontrolnego premiowane będzie pocztówką i wpisem premii do legitymacji rajdowej, którą można otrzymać w punkcie. Dyżur organizatorów trwa od 10.00 do 15.00. Punkty do nagrody można również zdobyć pracując z nami w soboty na Cmentarzu Hutniczym (jego odbudowa jest głównym celem naszego stowarzyszenia).

Program ramowy rajdu:

          4 lipca       Brzezinka, Stare Gliwice
       11 lipca       Bojków,
Trynek
       18 lipca       Żerniki,
Zatorze
       25 lipca       Wójtowa Wieś,
Sikornik
         1 sierpnia  Czechowice,
Szobiszowice
         8 sierpnia  Ostropa,
Wilcze Gardło
        15 sierpnia Łabędy,
Osiedle Kopernika
        22 sierpnia
Sośnica, Ligota Zabrska

        29 sierpnia - godz. 10.00   – zakończenie i podsumowanie rajdu na parkingu Galerii Handlowej „Arena”

           

      Regulamin:

 

1. Celem rajdu jest bliższe poznanie ciekawych miejsc w okolicach Gliwic. 

 

2. W rajdzie może uczestniczyć każda osoba w dowolnym wieku (dzieci pod opieką dorosłych)

    przy użyciu dowolnego środka lokomocji.

   Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

 

3. Lokalizacja punktów kontrolnych jest podana na stronie www.gliwiczanie.pl oraz każdorazowo 

    w mediach patronujących rajdowi

 

4. Świadectwem dotarcia do wyznaczonego punktu jest wpis do numerowanej legitymacji

    rajdowej wykonany przez osobę dyżurującą

 

5. „Zaliczenie” punktu kontrolnego premiowane jest pamiątkową pocztówką oraz punktami do

    nagrody – ilość punktów podana jest w tabeli w legitymacji (łącznie 50 pkt)

 

6. Dodatkowe punkty do nagrody można uzyskać również za pracę przy odbudowie Cmentarza 

   Hutniczego – wg tabeli w legitymacji (maksymalna ilość 32 pkt)

 

7. W wypadku uzyskania jednakowej ilości punktów, o zdobyciu nagrody decydować

  będzie losowanie.

 

 
Współfinansowanie Samorząd Miasta Gliwice

 
 

 

 

 
 
Współpraca Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. płk Wł. Huzy

Młodzieżowy Dom Kultury  
 
       
Patronat medialny Gazeta Gliwicka
Nowiny Gliwickie
Telewizja Gliwice
Sponsorzy nagród Galeria Handlowa "Arena"
Gliwickie Metamorfozy