Lato z Metamorfozami

   To już piąte "LATO Z METAMORFOZAMI"

 

   Dotychczasowa formuła rajdu została poszerzona o zdobywanie ustanowionej przez Stowarzyszenie odznaki „Wędrowiec Gliwicki” pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej, co jak mamy nadzieję – będzie stanowiło dla uczestników ciekawą odmianę i dodatkowy element przyciągający.

   Drugą nową propozycją są trasy "internetowe" mamy nadzieję, że to ciekawa propozycja na weekendowe spacery. Na stronie są już trzy trasy, natomiast w lipcu i sierpniu wzorem lat ubiegłych, w kolejne niedziele odbywać się będą punktowane wycieczki tematyczne. 

 

   W tym roku współorganizatorem rajdu jest Turystyczny Klub Kolarski im. płk Wł. Huzy, dzięki czemu odbywać się będą równolegle wycieczki piesze po Gliwicach oraz rowerowe na terenie powiatu.  

 

 

Zachęcamy do brania udziału

pieszo

na rowerze z przewodnikiem

samochodem lub na rowerze indywidualnie

Trasy "internetowe"

WYDRUKUJ MAPĘ*, WEŹ DŁUGOPIS

I RUSZAJ W DROGĘ

(w lipcu i sierpniu mapy można otrzymać również 
w siedzibach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych)

 

 

TRASA

PKT

RZEŹBY I POMNIKI cz.I

MAPA I ZADANIA

8

GLIWICZANIE cz.I

MAPA I ZADANIA

8

GLIWICZANIE cz.II

MAPA I ZADANIA

8

 

DREWNIANE KOŚCIOŁY

MAPA I ZADANIA

max. 13 

ZABYTKI KULTURY ŻYDOWSKIEJ 

MAPA I ZADANIA 6
 

PRZYRODA WOKÓŁ GLIWIC

MAPA I ZADANIA max. 8
 

ZAMKI I PAŁACE

MAPA I ZADANIA max. 8
 

KOLEJ WĄSKOTOROWA

MAPA I ZADANIA max. 8

GLIWICE ŚREDNIOWIECZNE

MAPA I ZADANIA 8
   ROGER/DAMROT/CHRZĄSZCZ MAPA I ZADANIA 8

Zapowiedź programu "LATA":

 

 

3 lipca

 

PIKNIK W RUDZIŃCU

niektóre elementy wymagają jeszcze uzupełnień i korekty

DATA

TRASA

PUNKTACJA

10 lipca

TRASA MIEJSKA GLIWICKIE GAZETY

6 - 8

TRASA POWIATOWA DREWNIANE KOŚCIOŁY

 

 

Gliwice Rynek – Szałsza – Księży Las – Sieroty – Zacharzowice – Pniów – Paczyna – Gliwice  ok. 45 km

 

 

6

 

8

 

TRASA POWIATOWA DREWNIANE KOŚCIOŁY

max. 8

dla jednego stopnia

17 lipca

TRASA MIEJSKA SZLAKIEM ZABYTKÓW KULTURY ŻYDOWSKIEJ

6 - 8

TRASA POWIATOWA REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY 

Gliwice Rynek – objazd Gliwic – Łabędy – Żerniki – Maciejów – Dolina Trzech Stawów – Rezerwat Przyrody „Segiet” – Gliwice

Gliwice Rynek – objazd Gliwic – Łabędy – Żerniki – Maciejów – Dolina Trzech Stawów – Rezerwat Przyrody „Segiet” – park Reptecki – Gliwice

ok. 80 km

 

 

 

6

 

8

 

TRASA POWIATOWA PRZYRODA W OKOLICACH GLIWIC

max. 8

dla jednego stopnia

24 lipca

TRASA MIEJSKA PIWOWARSTWO W GLIWICACH

6 - 8

TRASA POWIATOWA DWA ZAMKI TOSZEK I CHUDÓW

Gliwice RynekBojków – Przyszowice Chudów – Paniówki – Przyszowice Bojków – Gliwice 

ok. 40 km

Gliwice RynekBojków – Przyszowice Chudów – Paniówki – Przyszowice Bojków – Gliwice – Łabędy – Dzierżno – Bycina – Niewiesze – Słupsko – Boguszyce – Toszek – Paczynka – Pyskowice – Czechowice – Gliwice

ok. 96 km

 

 

 

6

 

8

 

TRASA POWIATOWA ZAMKI, PAŁACE I DWORY

max. 8

dla jednego stopnia

31 lipca

TRASA MIEJSKA ŚLADEM TORÓW

6 - 8

TRASA POWIATOWA ŚLADEM KOLEI WĄSKOTOROWEJ 

Gliwice Rynekobjazd Gliwic – Trynek Bojków – Nieborowice – Pilchowice – Smolnica – Gliwice 

ok. 35 km

Gliwice Rynekobjazd Gliwic – Trynek Bojków – Nieborowice – Pilchowice – Rudy – Gliwice 

ok. 55 km

 

 

 

6

 

 

8

 

TRASA POWIATOWA ŚLADEM KOLEI WĄSKOTOROWEJ

6 - 8

7 sierpnia

TRASA MIEJSKA GLIWICE ŚREDNIOWIECZNE

6 - 8

TRASA POWIATOWA JULIUS ROGER

Gliwice Rynek – Brzezinka Rachowice Sośnicowice – Gliwice

ok. 33 km

Gliwice Rynek – Brzezinka Rachowice Sośnicowice Trachy Bargłówka Rudy Raciborskie – Stanica Pilchowice – Gliwice  

ok. 65 km

 

 

6

 

 

8

 

TRASA POWIATOWA ROGER, DAMROT I CHRZĄSZCZ

8

14 sierpnia

TRASA MIEJSKA FOTOGRAFICZNE ATELIER

6 - 8

TRASA POWIATOWA JUDAICA POWIATU GLIWICKIEGO

 

Gliwice Rynek – Łabędy Pyskowice Srocza Góra Pniów Wilkowiczki Toszek Wielowieś Wojska Księży Las Kamieniec Szałsza Gliwice   ok. 65 km

 

 

 

6

 

8

 

TRASA POWIATOWA JUDAICA

6 - 8

21 sierpnia

TRASA MIEJSKA HISTORIA GLIWICKIEJ POCZTY

6 - 8

TRASA POWIATOWA SZLAKIEM OBIEKTÓW KULTU ŚW. JANA NEPOMUCENA

 

 

Gliwice Rynek Łabędy Dzierżno Bycina Pławniowice Taciszów Rzeczyce Brzezinka Gliwice ok. 50 km

 

 

 

6

 

8

 

TRASA POWIATOWA ŚW. JAN NEPOMUCEN

max. 8

dla jednego stopnia

 

 

28 sierpnia

 

ROWEROWE POŻEGNANIE WAKACJI 
W PILCHOWICACH

4 września

 

PIKNIK HISTORYCZNY W GLIWICACH

      Regulamin Odznaki:

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1

Odznaka ustanowiona została w celu przybliżenia mieszkańcom Gliwic i powiatu gliwickiego historii i walorów krajoznawczych regionu oraz zwrócenie uwagi na ochronę zabytków.

1.2

W rajdzie może uczestniczyć każda osoba w dowolnym wieku (dzieci pod opieką osób pełnoletnich) przy użyciu dowolnego środka lokomocji.

2. ZASADY ZDOBYWANIA ODZNAKI

Zdobywanie Odznaki polega na pokonywaniu samodzielnie bądź grupowo z przewodnikiem punktowanych tras wyznaczonych przez Stowarzyszenie. Mapy tras wraz z zadaniami do wykonania będą do pobrania ze strony internetowej Stowarzyszenia www.gliwiczanie.pl  w punktach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, w Starostwie Powiatowym oraz Urzędach Gmin powiatu gliwickiego

3. PODSTAWA WERYFIKACJI ODZNAKI

3.1

Świadectwem „zaliczenia” trasy pieszej jest złożenie organizatorom mapki potwierdzającej wykonanie przynajmniej części zadań przewidzianych dla danej trasy bądź w przypadku tras dla których przewidziane jest oprowadzanie – uzyskanie potwierdzenia przez przewodnika.

3.2

Świadectwem „zaliczenia” trasy na terenie powiatu jest fotografia własnej osoby na tle wskazanego obiektu, bądź w razie niemożności jej wykonania uzyskanie potwierdzeń terenowych w wyznaczonych miejscowościach, alternatywnie potwierdzenie udziału przez przewodnika turystyki kolarskiej prowadzącego zorganizowaną grupę.

3.3

Punktacja poszczególnych tras znajduje się na stronie Stowarzyszenia. Na niektórych trasach ustanowione zostaną premie za zwiedzanie w dniach wyznaczonych.

3.4

Warunkiem dodatkowym zdobycia odznaki dla mieszkańców Gliwic jest pomoc członkom stowarzyszenia w pracach na Cmentarzu Hutniczym w wymiarze 3 godzin dla stopnia brązowego, 6 dla stopnia srebrnego i 9 dla złotego, a dla osób spoza Gliwic potwierdzenie pracy na rzecz obiektów historycznych w miejscu zamieszkania bądź jednorazowe (ważne dla wszystkich stopni odznaki) odwiedzenie Cmentarza Hutniczego w jedną z sobót w okresie od maja do września.

3.5

W jednym roku kalendarzowym można zdobywać tylko jeden stopień odznaki, ale nadwyżkę zdobytych punktów można zaliczyć na poczet wyższego stopnia. 

3.6

Materiały stanowiące podstawę weryfikacji odznaki danego stopnia należy składać lub przesyłać najpóźniej do 15 października roku w którym zdobywana jest odznaka, w siedzibie GCOP, Gliwice ul. Jagiellońska 21

3.7

Weryfikację i rejestr przyznanych odznak prowadzi Zarząd Stowarzyszenia wraz z Komisją Rewizyjną

4. PUNKTACJA

4.1

odznaka w stopniu brązowym           40 pkt

4.2

odznaka w stopniu srebrnym             80 pkt

4.3

odznaka w stopniu złotym               – 120 pkt

4.4

Drużyny szkolne, liczące od 5-8 uczestników, oprócz odznak indywidualnych otrzymują dyplomy grupowe

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1

Uczestnictwo w rajdzie odbywa się na zasadach własnej odpowiedzialności uczestnika. 

5.2

Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Stowarzyszenia.

Dofinansowanie

Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Patronat Przewodniczącego Rady Miejskiej

Współpraca

Turystyczny Klub Kolarski im. płk Huzy

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-

-Ekonomicznych

Stowarzyszenie "Pamięć-Zikaron"

Muzeum w Gliwicach

Archiwum Państwowe

Oddział w Gliwicach

Polski Związek Filatelistów Oddział w Gliwicach

Stowarzyszenie Forum Ceramików
Gliwicka Grupa Fotograficzna
       

Patronat medialny

Gazeta Gliwicka  
Nowiny Gliwickie  
       

Sponsorzy 

Centrum Handlowe "FORUM"
Browar "MAJER"
Art-Papier Czerpalnia Papieru
Galeria Handlowa "ARENA"