Lato z Metamorfozami

1 lipca

 

Pyskowice

 

10.30 - spotkanie w Muzeum Miejskim w Pyskowicach

po muzeum i po mieście uczestników rajdu oprowadził pan Władysław Macowicz

zgodnie z obietnicą:  (za www.luteranie.pl)

   Reformacja dotarła do Pyskowic bardzo wcześnie. Nowy ruch religijny znajdując podatny grunt ogarnął prawie wszystkich mieszkańców miasta. Wzorem innych miejscowości nabożeństwa ewangelickie odprawiane były początkowo w kościele katolickim, a świątynia ta stała się na 67 lat kościołem wyznania luterańskiego. Pierwszym stałym duszpasterzem ewangelickim w Pyskowicach był ks. Matthias. Z nadejściem kontrreformacji liczba ewangelików w Pyskowicach znacznie zmalała. Do śmierci ostatniego duchownego ks. Franconiusą, nabożeństwa odbywały się w domach prywatnych. Na mocy ustaleń pokoju westfalskiego ewangelicy mogli uczęszczać na nabożeństwa w księstwie brzeskim, po 1707 r. do Kluczborka, a od 1780 r. do Tarnowskich Gór, gdzie tamtejsi ewangelicy wybudowali swoje świątynie.

   Z początkiem XIX wieku ewangelicy w Pyskowicach otoczeni zostali opieką duszpasterską przez duchownych z Gliwic (1809 r.), a po wybudowaniu i poświęceniu kościoła w Toszku w 1876 r. utworzyli wraz z ewangelikami tego miasta wspólną parafię Toszek – Pyskowice. Odtąd parafianie z Pyskowic uczęszczali na nabożeństwa do kościoła w Toszku lub organizowali je w swoim mieście w wynajętych do tego celu lokalach.

   W drugiej połowie tego wieku liczba ewangelików w Pyskowicach znacznie wzrosła, dlatego też coraz pilniejszą stała się potrzeba budowy własnego kościoła. Zgromadziwszy potrzebne fundusze własne i uzyskawszy znaczną pomoc ze Stowarzyszenia Bratniej pomocy im. Gustawa Adolfa, przystąpiono do budowy. Prace budowlane rozpoczęte położeniem i poświęceniem kamienia węgielnego latem 1894 roku, zakończono półtora roku później. Prowadził je mistrz budowlany Teodor Schmits. W Święto Epifanii – 6 stycznia 1897 roku kościół ewangelicki w Pyskowicach został poświęcony. Aktu konsekracji dokonał Superintendent ks. dr Erdmann, a duszpasterzem parafii został ks. Hoffman z Toszka. W tym samym roku zakupiono dla kościoła dwa dzwony wykonane przez ludwisarnię w Bochum oraz organy świdnickiej firmy Schlag und Söhne. Przy kościele usytuowano też cmentarz. W roku 1914 wykupiono od magistratu sąsiadującą z kościołem parcelę wraz z budynkiem, który przebudowano urządzając w nim salę parafialną i mieszkanie. Według spisu ludności miasta przeprowadzonego w roku 1926 liczba ewangelików w Pyskowicach wynosiła 514 osób. Stan ten utrzymywał się do roku 1945. Druga wojna światowa uszczupliła znacznie liczbę parafian, jednak kościół i budynek parafialny nie poniosły uszczerbku. Pierwsze nabożeństwo po wojnie zostało odprawione w niedzielę 17 marca 1946 roku. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pyskowicach stanowi od tej pory samodzielną parafię na terenie Diecezji Katowickiej. Obejmuje ona swoim zasięgiem miasto Pyskowice i okoliczne miejscowości w powiecie gliwickim. Służbę duszpasterską od 1945 roku w pyskowickiej parafii pełnią duchowni z Gliwic.