Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic

 

Garnizon gliwicki

Lato z Metamorfozami 2013 - trasa 21.07

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

Mapa z punktowanymi zadaniami do odznaki Wędrowca Gliwickiego

     
 

 
     
     

 

 

Materiały źródłowe: 

 

Opracowanie materiałów graficznych: Małgorzata Malanowicz

 

Gliwice, lipiec 2013

masz uwagi ? - napisz:  gliwickie_metamorfozy@op.pl