Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

ŚLADEM THEODORA KALIDEGO

Wycieczka autokarowa

 

ROK THEODORA KALIDEGO"

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

   W niedzielę 23. czerwca odbyła się wycieczka  "Śladami Theodora Kalidego".

       
   
       
 

   Rozpoczęliśmy oczywiście od miejsca jego urodzenia. W Chorzowie - dawnej Królewskiej Hucie, nadal stoi - choć przebudowany do niepoznaki - jego rodzinny dom, a po drugiej stronie ulicy znajduje się cmentarz, na którym pochowano jego bliskich.

  Chorzowskimi szlakami (później również "miechowickimi") poprowadził nas pan Adam Lapski - przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa im. Juliusza Ligonia, a jednocześnie członek Koła Przewodników Turystycznych przy chorzowskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i laureat tytułu „Chorzowianin Roku 2011” - czyli osoba od której mogliśmy się najwięcej dowiedzieć, nie tylko o samym Theodorze Kalide, ale również o Królewskiej Hucie z tamtego okresu.

 
       
 

tak ten dom wyglądał przed przebudową (to najstarsza kolonia w mieście)

 

cmentarz ewangelicki

   

W Chorzowie znajdują się również dwa dzieła tego artysty - fontanna "Chłopiec z łabędziem" i pomnik Redena

   Następnie udaliśmy się do Miechowic, gdzie w kościele stoi uznawana za ostatnie dzieło Kalidego marmurowa rzeźba "Madonna z Dzieciątkiem". Kościół ufundowany został przez rodzinę Tiele-Wincklerów, a w jego pobliżu znajdują się ruiny ich okazałego pałacu. W tym samym kościele, w krypcie, pochowano członków rodzin Domes, Aresin i Winckler. (Siostra Kalidego Albina, wyszła za mąż za Franza Wincklera, który po jej śmierci ożenił się z Marią Domes-Aresin. Córka Albiny i Franza wyszła z kolei za mąż za Huberta Tiele, ich potomkowie nosili nazwisko Tiele-Winckler)

   Ostatnim punktem programu wycieczki był kościół ewangelicki w Tarnowskich Górach, gdzie zachowała się księga chrztów, z wpisem o chrzcie Theodora Kalidego.

A już całkiem na zakończenie zostaliśmy ugoszczeni w "Gościńcu u Gwarka" w Tarnowskich Górach

 

 

 

Tekst: Małgorzata Malanowicz

 

Zdjęcia: Małgorzata Malanowicz, Jerzy Olejnik

Gliwice, czerwiec 2013