MIASTO PRZEŁOMU WIEKÓW XIX/XX

ULICA ZWYCIĘSTWA WILLA CARO SĄD ADMINISTRACYJNY "SEIDENHAUS"
URZĄD MIEJSKI POCZTA KATEDRA
Plan trasy, historie tych obiektów oraz wiele zdjęć archiwalnych i współczesnych - znajdziecie na płycie