GLIWICKA SECESJA

Plan trasy, historie tych obiektów oraz wiele zdjęć archiwalnych i współczesnych - znajdziecie na płycie