"POGRANICZE"

CMENTARZ CENTRALNY CMENTARZ "FRANCUSKI" CMENTARZ RADZIECKI KOŚCIÓŁ PW ŚW.KRZYŻA
KOSZARY SĄD POLICJA RADIOSTACJA
Plan trasy, historie tych obiektów oraz wiele zdjęć archiwalnych i współczesnych - znajdziecie na płycie