GLIWICKIE DIASPORY

KOŚCIÓŁ ŚW.BARBARY CMENTARZ HUTNICZY KOŚCIÓŁ EWANGELICKI CMENTARZ "NA PIASKU"
SYNAGOGA CMENTARZ "LIPOWY" KOŚCIÓŁ PW ŚW. TRÓJCY OSKAR TROPLOWITZ
Plan trasy, historie tych obiektów oraz wiele zdjęć archiwalnych i współczesnych - znajdziecie na płycie