Wędrowiec Gliwicki

Trasy internetowe

WYDRUKUJ MAPĘ, WEŹ DŁUGOPIS I RUSZAJ W DROGĘ

 

 

Trasy miejskie wg przewodnika Wycieczki z Wędrowcem

Rodzaj trasy

Nr trasy

Nazwa trasy

Mapa i zadania

pkt

1.

Stare Miasto

pobierz

8 pkt

2.

Rozwój miasta na przełomie XIX i XX wieku

pobierz

 

3.

Szlakiem przemysłu i myśli technicznej

pobierz

 

4.

Echa dawnych wojen

pobierz

 

5.

Dzieło gliwickich ewangelików

pobierz

 

6.

Śladami pamiątek kultury żydowskiej

pobierz

 

7.

Rzeźby i pomniki

pobierz

 

8.

Miasto-ogród

pobierz

 

9.

Gliwice oczami literatów

pobierz

 

 

Trasy miejskie uzupełniające wg „Lata z Metamorfozami

UWAGA: TRASY I MAPY PRZYGOTOWYWANE BYŁY NA POTRZEBY WYCIECZEK ZORGANIZOWANYCH

DLATEGO WYMAGAJĄ ZMIANY ZADAŃ I BĘDĄ UDOSTĘPNIANE SUKCESYWNIE

Rodzaj trasy
(piesza)
  Mapa i zadania

pkt

RZEŹBY I POMNIKI cz.II

   

GLIWICZANIE cz.I

   

GLIWICZANIE cz.II

   

GLIWICKA MASONERIA

   

GÓRNOŚLĄSKI MODERNIZM

   

SECESJA W GLIWICACH

   

SPORT W GLIWICACH

   

RZEMIOSŁO

   

HANDEL

   

 

Trasy powiatowe” wg „Lata z Metamorfozami

UWAGA: TRASY I MAPY PRZYGOTOWYWANE BYŁY NA POTRZEBY WYCIECZEK ZORGANIZOWANYCH

DLATEGO WYMAGAJĄ ZMIANY ZADAŃ,  I BĘDĄ UDOSTĘPNIANE SUKCESYWNIE

DREWNIANE KOŚCIOŁY

   

PRZYRODA WOKÓŁ GLIWIC

   

ZAMKI I PAŁACE

   

KOLEJ WĄSKOTOROWA

   

ROGER, CHRZĄSZCZ I DAMROT

   

JUDAICA POWIATU GLIWICKIEGO

   

NEPOMUKI POWIATU GLIWICKIEGO

   

BRZEGIEM KANAŁU GLIWICKIEGO

   

FORTYFIKACJE

   
 

SPUŚCIZNA CYSTERSÓW

   

ŚW. FLORIAN - PATRON STRAŻAKÓW I HUTNIKÓW

   

FOLKLOR

   

PRZEMYSŁ

   

GRÓDKI I KURHANY

   

 

Trasy specjalne

 

ŚLADAMI JOHNA BAILDONA

   

ŚLADAMI THEODORA KALIDEGO

    max. 10

ŚLADAMI CARLA SCHOTTELIUSA

   

ŚLADAMI AUGUSTA HOLZHAUSENA

   

ŚLADAMI BEERMANNÓW

   

ŚLADAMI PASTORA G.F.JACOBA

   

ŚLADAMI BLANDOWSKICH

   

ŚLADAMI CARLA SCHABIKA

   

   Dotychczasowa formuła rajdu została poszerzona o zdobywanie ustanowionej przez Stowarzyszenie odznaki „Wędrowiec Gliwicki”, co jak mamy nadzieję – będzie stanowiło dla uczestników ciekawą odmianę i dodatkowy element przyciągający. Regulamin odznaki poniżej.

   Drugą nową propozycją są trasy internetowe mamy nadzieję, że to ciekawa propozycja na weekendowe spacery.

  

Zachęcamy do brania udziału

pieszo

na rowerze

samochodem

Regulamin Odznaki:

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1

 

Odznaka ustanowiona została w celu przybliżenia mieszkańcom Gliwic i powiatu gliwickiego historii i walorów krajoznawczych regionu oraz zwrócenie uwagi na ochronę zabytków.

1.2

 

W rajdzie może uczestniczyć każda osoba w dowolnym wieku (dzieci pod opieką osób pełnoletnich) przy użyciu dowolnego środka lokomocji.

2. ZASADY ZDOBYWANIA ODZNAKI

Zdobywanie Odznaki polega na pokonywaniu samodzielnie bądź grupowo z przewodnikiem punktowanych tras wyznaczonych przez Stowarzyszenie. Mapy tras wraz z zadaniami do wykonania są do pobrania ze strony internetowej Stowarzyszenia www.gliwiczanie.pl  

3. PODSTAWA WERYFIKACJI ODZNAKI

3.1

 

 

Świadectwem „zaliczenia” trasy pieszej jest złożenie organizatorom mapki potwierdzającej wykonanie przynajmniej części zadań przewidzianych dla danej trasy bądź w przypadku tras dla których przewidziane jest oprowadzanie – uzyskanie potwierdzenia przez przewodnika.

3.2

 

 

 

Świadectwem „zaliczenia” trasy na terenie powiatu jest fotografia własnej osoby na tle wskazanego obiektu, bądź w razie niemożności jej wykonania uzyskanie potwierdzeń terenowych w wyznaczonych miejscowościach, alternatywnie potwierdzenie udziału przez przewodnika turystyki kolarskiej prowadzącego zorganizowaną grupę.

3.3

 

Punktacja poszczególnych tras znajduje się na stronie Stowarzyszenia. Na niektórych trasach ustanowione zostaną premie za zwiedzanie w dniach wyznaczonych.

3.4

 

 

 

 

Warunkiem dodatkowym zdobycia odznaki dla mieszkańców Gliwic jest pomoc członkom stowarzyszenia w pracach na Cmentarzu Hutniczym w wymiarze 3 godzin dla każdego ze stopni, a dla osób spoza Gliwic potwierdzenie pracy na rzecz obiektów historycznych w miejscu zamieszkania bądź jednorazowe (ważne dla wszystkich stopni odznaki) odwiedzenie Cmentarza Hutniczego w jedną z sobót w okresie od maja do września.

3.5

 

W jednym roku kalendarzowym można zdobywać tylko jeden stopień odznaki, ale nadwyżkę zdobytych punktów można zaliczyć na poczet wyższego stopnia. 

3.6

 

 

Materiały stanowiące podstawę weryfikacji odznaki danego stopnia należy składać lub przesyłać najpóźniej do 15 października roku w którym zdobywana jest odznaka, w siedzibie GCOP, Gliwice ul. Jagiellońska 21

3.7

Weryfikację i rejestr przyznanych odznak prowadzi Zarząd Stowarzyszenia wraz z Komisją Rewizyjną

4. PUNKTACJA

4.1

odznaka w stopniu brązowym         40 pkt

4.2

odznaka w stopniu srebrnym          80 pkt

4.3

odznaka w stopniu złotym           – 120 pkt  wymóg zaliczenia co najmniej trzech pieszych tras miejskich

4.4

Drużyny szkolne, liczące od 5-8 uczestników, oprócz odznak indywidualnych otrzymują dyplomy grupowe

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1

Uczestnictwo w rajdzie odbywa się na zasadach własnej odpowiedzialności uczestnika. 

5.2

Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Stowarzyszenia.

A TAK BYŁO W ROKU 2011:  GALERIA

 

TRASY PUNKTOWANE
 
10 lipca
GLIWICKIE GAZETY DREWNIANE KOŚCIOŁY
17 lipca
SZLAKIEM ZABYTKÓW KULTURY ŻYDOWSKIEJ REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY
24 lipca
PIWOWARSTWO W GLIWICACH DWA ZAMKI TOSZEK I CHUDÓW
31 lipca
ŚLADEM TORÓW ŚLADEM KOLEI WĄSKOTOROWEJ
7 sierpnia
GLIWICE ŚREDNIOWIECZNE JULIUS ROGER
14 sierpnia
FOTOGRAFICZNE ATELIER JUDAICA
21 sierpnia
HISTORIA GLIWICKIEJ POCZTY ŚW. JAN NEPOMUCEN

 

 

PIKNIKI
3 lipca RUDZINIEC
28 sierpnia ROWEROWE POŻEGNANIE WAKACJI 
W PILCHOWICACH
4 września PIKNIK HISTORYCZNY W GLIWICACH

 

W ROKU 2012:  GALERIA

 

TRASY PUNKTOWANE
 
8 lipca
GLIWICKA SECESJA BRZEGIEM KANAŁU GLIWICKIEGO
15 lipca
GÓRNOŚLASKI MODERNIZM ŚLADAMI FORTYFIKACJI
22 lipca
GLIWICKIE HOTELE REZERWATY I PARKI PODWORSKIE
29 lipca
ŚLADY WOJEN PAŁACE I DWORY
5 sierpnia
MIASTO-OGRÓD SPUŚCIZNA CYSTERSÓW
12 sierpnia
W STARYM KINIE SZLAKIEM LEŚNICZÓWEK
19 sierpnia
DZIEŁO GLIWICKICH EWANGELIKÓW ŚW. FLORIAN PATRON STRAŻAKÓW I HUTNIKÓW

 

 

PIKNIKI
1 lipca PYSKOWICE
26 sierpnia ZAKOŃCZENIE RAJDU 
2 września ROWEROWE POŻEGNANIE WAKACJI 
W PILCHOWICACH
4 września PIKNIK HISTORYCZNY W GLIWICACH

 

I W ROKU 2013:  GALERIA

 

TRASY PUNKTOWANE
 
7 lipca
GLIWICKA MASONERIA FOLKLOR
14 lipca
GÓRNOŚLĄSKI MODERNIZM "Z WIZYTĄ U..." RACHOWICE
21 lipca
GARNIZON GLIWICKI REZERWATY I ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE
28 lipca
PRZEMYSŁ cz.I "Z WIZYTĄ U..." BEŁK
4 sierpnia
SPORT W GLIWICACH PRZEMYSŁ
11 sierpnia
RZEMIOSŁO "Z WIZYTĄ U..." PRZYSZOWICE
18 sierpnia
HANDEL "Z WIZYTĄ U..." STANICA
25 sierpnia
ŚLADAMI THEODORA KALIDEGO GRÓDKI I KURHANY

 

 

PIKNIKI
30 czerwca

IZBA TRADYCJI KWK KNURÓW

1 września ROWEROWE POŻEGNANIE WAKACJI 
W PILCHOWICACH
14 września PIKNIK HISTORYCZNY W GLIWICACH

W SZKOŁACH ETE 

- POŁĄCZONY Z OBCHODAMI "ROKU THEODORA KALIDEGO"