Wędrowiec Gliwicki

       

   Odznaka krajoznawcza ustanowiona w 2011 roku

przez Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic "Gliwickie Metamorfozy".

 

Regulamin odznaki poniżej.

   Drugą nową propozycją są trasy internetowe mamy nadzieję, że to ciekawa propozycja na weekendowe spacery.

  

Zachęcamy do brania udziału

pieszo

na rowerze

samochodem

Regulamin Odznaki:

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1

 

Odznaka ustanowiona została w celu przybliżenia mieszkańcom Gliwic i powiatu gliwickiego historii i walorów krajoznawczych regionu oraz zwrócenie uwagi na ochronę zabytków.

1.2

 

W rajdzie może uczestniczyć każda osoba w dowolnym wieku (dzieci pod opieką osób pełnoletnich) przy użyciu dowolnego środka lokomocji.

 

2. ZASADY ZDOBYWANIA ODZNAKI

Zdobywanie Odznaki polega na pokonywaniu samodzielnie bądź grupowo z przewodnikiem punktowanych tras wyznaczonych przez Stowarzyszenie. Mapy tras wraz z zadaniami do wykonania są do pobrania ze strony internetowej Stowarzyszenia www.gliwiczanie.pl  

 

3. PODSTAWA WERYFIKACJI ODZNAKI

3.1

 

 

Świadectwem „zaliczenia” trasy pieszej jest złożenie organizatorom mapki potwierdzającej wykonanie przynajmniej części zadań przewidzianych dla danej trasy bądź w przypadku tras dla których przewidziane jest oprowadzanie – uzyskanie potwierdzenia przez przewodnika.

3.2

 

 

 

Świadectwem „zaliczenia” trasy na terenie powiatu jest fotografia własnej osoby na tle wskazanego obiektu, bądź w razie niemożności jej wykonania uzyskanie potwierdzeń terenowych w wyznaczonych miejscowościach, alternatywnie potwierdzenie udziału przez przewodnika turystyki kolarskiej prowadzącego zorganizowaną grupę.

3.3

 

Punktacja poszczególnych tras znajduje się na stronie Stowarzyszenia. Na niektórych trasach ustanowione zostaną premie za zwiedzanie w dniach wyznaczonych.

3.4

 

 

 

 

Warunkiem dodatkowym zdobycia odznaki dla mieszkańców Gliwic jest pomoc członkom stowarzyszenia w pracach na Cmentarzu Hutniczym w wymiarze 3 godzin dla każdego ze stopni, a dla osób spoza Gliwic potwierdzenie pracy na rzecz obiektów historycznych w miejscu zamieszkania bądź jednorazowe (ważne dla wszystkich stopni odznaki) odwiedzenie Cmentarza Hutniczego w jedną z sobót w okresie od maja do września.

3.5

 

W jednym roku kalendarzowym można zdobywać tylko jeden stopień odznaki, ale nadwyżkę zdobytych punktów można zaliczyć na poczet wyższego stopnia. 

3.6

 

 

Materiały stanowiące podstawę weryfikacji odznaki danego stopnia należy składać lub przesyłać najpóźniej do 15 października roku w którym zdobywana jest odznaka, w siedzibie GCOP, Gliwice ul. Jagiellońska 21

3.7

Weryfikację i rejestr przyznanych odznak prowadzi Zarząd Stowarzyszenia wraz z Komisją Rewizyjną

   

4. PUNKTACJA

4.1

odznaka w stopniu brązowym         40 pkt

4.2

odznaka w stopniu srebrnym          80 pkt

4.3

odznaka w stopniu złotym           – 120 pkt  wymóg zaliczenia co najmniej trzech pieszych tras miejskich

4.4

Drużyny szkolne, liczące od 5-8 uczestników, oprócz odznak indywidualnych otrzymują dyplomy grupowe

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1

Uczestnictwo w rajdzie odbywa się na zasadach własnej odpowiedzialności uczestnika. 

5.2

Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Stowarzyszenia.