Wycieczki z Wędrowcem
Trasy miejskie wg przewodnika

Trasa 4 - Echa dawnych wojen
..
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9


(1) rzeźba Gliwiczanka

(2) tablice pamiątkowe na ścianie ratusza

(3) dawny herb Gliwic

(4) pozostałości po murach obronnych

(5) budynek szkoły, dawny lazaret

(6) budynek ZSO 11, d. Szkoła Przemysłowa

(7) Archiwum Państwowe, d. ujeżdżalnia koni

(8) szpital wojskowy

(9) budynek sądu, dawne koszar

(10) Miejska Biblioteka Publiczna, d. kasyno

(11) plac Grunwaldzki

(12) cmentarz żołnierzy radzieckich

(13) zabudowania dawnych koszar

(14) szpital, budynek dawnej radiostacji

(15) klub garnizonowy

(16) koszary Wojska Polskiego

(17) pomnik więźniów filii KL Auschwitz

(18) pomnik ofiar Marszu Śmierci

(19) pomnik żołnierzy francuskich

(20) kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

(21) kaplica Gallich

(22) czołg T-34

(23) pomnik poświęcony Gliwiczanom – ofiarom wojen i totalitaryzmów

(24) pomnik Chopina na cokole wcześniejszego pomnika ułana

(25) miejsce dawnego cmentarza wojskowego

(26) radiostacja gliwicka

(27) Górnośląskie Centrum Edukacji, budynek dawnych koszar artylerii

poza mapą:  pomniki ofiar I wojny światowej

   

(28) Żerniki

(29) Szobiszowice

(30) Czechowice

(31) Stare Gliwice

(32) Ostropa

(33) Wójtowa Wieś


mapa i zadania


   Stowarzyszenie ustanowiło w roku 2011 nową odznakę krajoznawczą „Wędrowiec Gliwicki”, korzystając
z powyższych tras zdobywasz punkty do odznaki.

 

    Regulamin odznaki