Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

Zamek w Chudowie

 

   www.gliwiczanie.pl

 

 

   Wieś należy do gminy Gierałtowice - pierwsze wzmianki jako o Kudowie pochodzą z 1300 r.  Zamek w Chudowie - jedyny w tym regionie przykład zamku nizinnego - zbudowany na planie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 30 m x 28 m. W środku założenia znajdował się niewielki dziedziniec z centralnie usytuowaną, kamienną studnią. Czworoboczną wieżę o wymiarach 8,5 m x 11 m umiejscowiono w południowo-zachodniej części założenia. Po obu jej stronach wzniesiono prostokątne budynki, pełniące funkcje mieszkalne. Zamkowy dziedziniec okalały drewniane krużganki. Pierwotne wejście do zamku wiodło przez zwodzony most nad fosą, prowadzący na drugą kondygnację wieży.   

XVI wiek

   Za budowniczego renesansowego zamku uznaje się Jana Gierałtowskiego, który  w 1532 roku kupił wieś Chudów. Zamek ten powstał przypuszczalnie  na miejscu wcześniejszego założenia, prawdopodobnie średniowiecznego, po którym zachował się fragment drewnianej palisady i ślady budynku. Obiekt ten można łączyć z XV-wieczną siedzibą Chudowskich. W latach 1706 - 1767 właścicielami zamku była rodzina Foglarów. Zamek w tym czasie przeżywał swój kolejny rozkwit, przejawiający się między innymi rozbudową, której dokonał w roku 1717 Jan Mikołaj Foglar. Jak podają źródła historyczne, zamek w Chudowie należał wówczas do najwspanialszych rezydencji na Śląsku, w której odbywały się liczne bale i przyjęcia. Po roku 1768 zamek dość często zmieniał właścicieli tracąc na znaczeniu. 
   W 1837 roku właścicielem zamku w Chudowie został Aleksander von Bally, który dokonał licznych przebudów, nie uwzględniając jednak pierwotnego stylu budowli. Jego prace doprowadziły do zatarcia renesansowej formy obiektu. W 1875 roku po pożarze zamek został rozebrany i przekształcony w modną wówczas romantyczną ruinę.

   Powstała w 1995 roku fundacja „Zamek Chudów” ma na celu rekonstrukcję obiektu. Od 2000 roku urządza też coraz szerzej znane w okolicy Jarmarki Średniowieczne i szereg innych imprez. W 2002 roku uruchomiono w piwnicy zamkowej wieży muzeum – prezentowane tam  eksponaty pochodzą z badań archeologiczno-architektonicznych zamku.

tak prezentowały się ruiny zamku  w latach 70-tych XX wieku, aż do niedawna

widok wieży i odbudowanych częściowo murów wg. projektu rewaloryzacji

 

Jarmark średniowieczny
Na przedpolu zamku stają obozem bractwa rycerskie

 

W kramach pokazywane są wyroby wykonane przy użyciu technik dawnego rzemiosła. Oto niektóre z nich:

    każdy z cechów rzemieślniczych miał swoją pieczęć
Nadwątlone siły można pokrzepić w karczmie serwującej proste, acz znakomite potrawy

Główny punkt programu to potyczki i turnieje rycerskie 

Dla tych, którzy nie lubią słuchać szczęku oręża - są tańce, koncerty, inscenizacje

 

"Jarmark średniowieczny" organizuje corocznie w drugi weekend sierpnia i zamek odbudowuje 

Fundacja Zamku Chudów: http://www.zamekchudow.pl/

 

      to naprawdę niedaleko....

 

 

Materiały źródłowe i zdjęcia archiwalne: http://zamekchudow.republika.pl/

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Malanowicz

Zabrze 2005