Gliwickie Metamorfozy

Wielka Eskapada Metamorfoz

Rejów Ruiny Wielkiego Pieca

Małgorzata Malanowicz
Zdjęcia: A. Kołodziej, K. Majnusz, M. Malanowicz, L. Miozga, A. Wątorska

V.2011
www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  

 

 

       
   Z huty "Rejów" zachowały się do dzisiaj: gar ze spadkami i mur oporowy. W 1901 roku huta przestała funkcjonować w wyniku uszkodzeń spowodowanych przez powódź. Wiele eksponatów zgromadzonych w piwnicy znaleziono podczas prac ziemnych jak na przykład ząb mamuta. Podobno istniało dawniej podziemne przejście z trenu huty do budynku dyrekcji. Koło wodne metalowo-drewniane napędzające urządzenia niegdysiejszej huty porwała powódź w 1939 r. Zachował się też budynek zawiadowcy huty – obecnie mieści się w nim Muzeum Orła Białego. Budynek pochodzi z lat 1836–1838.