Gliwickie Metamorfozy

Wielka Eskapada Metamorfoz

Skarżysko-Kamienna – Muzeum Orła Białego

Małgorzata Malanowicz
Zdjęcia: A. Kołodziej, K. Majnusz, M. Malanowicz, L. Miozga, A. Wątorska

V.2011
www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  

 

 

       

   Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej istnieje od prawie 40 lat. Zbiory sprzętu bojowego są drugie co do wielkości miejsce w kraju, po Muzeum Wojska Polskiego. Muzeum gromadzi wszelkie dokumenty i materiały historyczne, spełniające kryteria muzealiów, dotyczące historii miasta i regionu, oraz obiekty związane z historią wojskowości i szeroko pojętego czynu zbrojnego, zarówno w aspekcie II wojny światowej i udziału w niej żołnierza polskiego, jak również walki narodu o wolność podczas okupacji hitlerowskiej oraz powojennego wizerunku Wojska Polskiego. Tematyka ta jest obecnie wiodącym działem Muzeum, którego charakter, ze względu na specyfikę zbiorów decyduje o tym, ze znaczenie placówki daleko wykracza poza funkcję muzeum regionalnego.

 

   Obiekty eksponowane są na stałej wystawie plenerowej o powierzchni prawie 2 ha.

       
   Obecny budynek muzeum pełnił niegdyś funkcję budynku zawiadowcy Huty "Rejów".
       

       
       

 

 

Materiały źródłowe:

www.muzeum.orzelbialy.dmkhosting.com

www.skarzysko.org