Gliwickie Metamorfozy

II Wielka Eskapada Metamorfoz

Zamek Bolków

Małgorzata Malanowicz
Zdjęcia: uczestnicy wyprawy

V.2012
www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  

 

 

       

Miasto powstało w 1265 r. roku na skrzyżowaniu dróg handlowych z Wrocławia i Legnicy do Czech.

        

   Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1277 roku, jednak powstanie zamku gotyckiego wiąże się dopiero z panowaniem Bolka I. Prawdopodobnie wtedy powstaje charakterystyczna wieża o wysokości 25 m tzw dziobowa albo klinowa, jedyny przykład tego typu budowli w Polsce. Dalsza gotycka rozbudowa przypada na okres panowania dwóch książąt Bernarda oraz Bolka II. 

   Ostateczny kształt zamek uzyskał w XVI wieku. Rozbudowę rozpoczęto w 1540 roku, a kierował nią znany architekt Jakub Parr. W sumie w wyniku przebudowy zamek zajmował powierzchnię 7.600 m2 i należy go zaliczyć do największych. 

 

   W swojej historii zamek bolkowski był wielokrotnie oblegany. W 1245 roku wojska czeskie pod dowództwem rycerzy z Czernej na próżno czterokrotnie szturmowały jego potężne mury. Nie został również zdobyty w czasie wojen husyckich przewalających się przez Śląsk. Dopiero w 1463 roku został wzięty szturmem przez króla czeskiego Jerzego z Podjebradu, który osadza na nim rycerza Jana z Czernej. Zasłynął on wkrótce z rozbojów i grabieży, co spowodowało, iż zamek został oblegany, a następnie zdobyty przez mieszczan wrocławskich i świdnickich w 1468 roku, a sam rycerz został powieszony. Po przebudowie wielokrotnie oblegany, w czasie wojny trzydziestoletniej został zdobyty przez Szwedów w 1646 roku - znacznie wówczas ucierpiał.

   W 1703 roku został zakupiony przez Cystersów z Krzeszowa. Po sekularyzacji zakonu w 1810 roku przeszedł na własność skarbu państwa. Opuszczony powoli stawał się ruiną. W 1885 roku rada miasta zezwoliła na częściową rozbiórkę murów. Odbudowę zamku rozpoczęto w pierwszej połowie XX wieku. Przerwana wstrząsami dziejowymi została wznowiona w 1994 roku.

   W 1995 roku na zamku powstało stowarzyszenie pod nazwą Bractwo Rycerskie Zamku Bolków, stawiające sobie za zadanie wskrzeszenie dawnej jego świetności poprzez organizowanie Turniei Rycerskich, występów teatrów, koncertów muzyki dawnej i tańca dawnego. 

       
       

 

 

Materiały źródłowe:

http://www.zamek-bolkow.info.pl