Gliwickie Metamorfozy

II Wielka Eskapada Metamorfoz

Dzierżoniów

Iwona Citkowska,
Krzysztof Majnusz

V.2012
www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  

 

 

       

   Pierwsze wzmianki o mieście datuje się na wiek XIII. Liczne rody, pod których panowaniem znajdował się Dzierżoniów pozostawiły miastu wiele pamiątek. Drugą połowę XVI stulecia nazywa się "złotym wiekiem" miasta ze względu na szybki rozwój handlu, rzemiosła oraz płótna i innych tkanin. Czasy największej świetności miasta zanikają wraz z rozpoczęciem Wojny Trzydziestoletniej w 1618 roku. Pomimo licznych przemian ustrojowych i administracyjnych Dzierżoniów zachował średniowieczny układ urbanistyczny. Do dnia dzisiejszego zachowały się również fragmenty murów miejskich z basztami i półbasztami łupinowymi wzniesione pod koniec XIII wieku na polecenie księcia Świdnickiego Bolka II, oraz gotycki Ratusz znajdujący się w centrum miasta który od początku swego istnienia pełnił funkcję siedziby władz miasta. Gruntownie przebudowany w XIX wieku zachował swój wygląd po dziś dzień. 

   Kościół św. Jerzego. Wybudowany prawdopodobnie za czasów księcia Bolesława Kędzierzawego w 1159 roku. Początkowo drewniany następnie gruntownie przebudowany na przełomie XV / XVI wieku. Wewnątrz budynku gotyckie sklepienia sieciowe natomiast wyposażenie głównie późnorenesansowe i barokowe.

       

       
       

       
       

 

 

Materiały źródłowe:

http://www.dzierzoniow.pl/pl/ page/historia-dzierżoniowa