Gliwickie Metamorfozy

II Wielka Eskapada Metamorfoz

Strzelin

Iwona Citkowska,
Krzysztof Majnusz

V.2012
www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  

 

 

       
   Prawa miejskie uzyskał w 1292 r. i przez wiele stuleci był ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym.
W trakcie II wojny światowej znajdował się tu obóz pracy przymusowej, a miasto zostało zniszczone w 80%.
W 1861 r. uruchomiono pierwszy kamieniołom, a dzisiaj strzelińskie kamieniołomy granitu są największe w Polsce
i są zaliczane do największych w Europie - główne wyrobisko ma głębokość ponad 100 m.
Spośród zabytków warto zobaczyć , pierwotnie wzniesiony jako romańska rotunda na planie dwóch kół w XII w.
Dzisiaj jest to budowla dwunawowa ze sklepieniami krzyżowo-żebrowymi i kolistą wieżą.
W rynku stoją ruiny gotyckiego ratusza z XV w., obecnie zabezpieczane oraz powoli restaurowane.
Nieopodal ratusza znajduje się rezydencja książąt legnicko-brzeskich z ok. 1600 r.
oraz kościół Podwyższenia Krzyża Świętego o barokowym wystroju wnętrz.

       
       
       
       

 

 

Materiały źródłowe:

http://www.strzelin.pl/ Historia.html