Gliwickie Metamorfozy

III Wielka Eskapada Metamorfoz

Cerkiew w Mochnaczce

Małgorzata Malanowicz
Zdjęcia: uczestnicy wyprawy

V.2013
www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  

 

 

       
    Cerkiew p.w. św. Michała Archanioła – XVIII w., odnawiana w latach 1923,1929 i 1960–1964
       

       
       

 

 

Materiały źródłowe:

Brykowski R., Łemkowska drewniana architektura cerkiewna

www.beskid-niski.pl