Gliwickie Metamorfozy

III Wielka Eskapada Metamorfoz

Cerkiew w Binczarowej

Małgorzata Malanowicz
Zdjęcia: uczestnicy wyprawy

V.2013
www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  

 

 

       
   Cerkiew p.w. św. Dymitra – wzniesiona podobno w 1760 roku, przebudowana w latach 1797 i 1879. Wyposażenie wnętrza z przełomu XVIII i XIX wieku (m.in. późnobarokowy ikonostas i boczne ołtarze) oraz XX-wieczne polichromie. Obecnie służy jako kościół rzymskokatolicki.  Odnawiana w latach 1927 i 1966–1967. 
       
       
       

 

 

Materiały źródłowe:

Brykowski R., Łemkowska drewniana architektura cerkiewna

www.beskid-niski.pl