„GLIWICKIE METAMORFOZY”

VI Wielka Eskapada Metamorfoz

„Królewskie miasto Sandomierz”
2 maja – poniedziałek

Małgorzata Malanowicz
Zdjęcia: uczestnicy wyprawy
 
V.2016
www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  

 

 

 

 

 

 

Kościoły

Zamki, pałace i dwory


Koprzywnica

Rytwiany

Baranów Sandomierski

Krzyżtopór

Szydłów