„GLIWICKIE METAMORFOZY”

IX Wielka Eskapada Metamorfoz

„Kraina wielu kultur”
26 kwietnia – piątek

Małgorzata Malanowicz
Zdjęcia: uczestnicy wyprawy
 
V.2019
www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  

 

 

       
     Przyjechaliśmy w małych podgrupach i ci którzy mogli, zwiedzanie rozpoczęli już po drodze.  
       

 

 

 

w oczekiwaniu aż inni uczestnicy nadeślą swoje zdjęcia...