„GLIWICKIE METAMORFOZY”

IX Wielka Eskapada Metamorfoz

„Kraina wielu kultur”
29 kwietnia – poniedziałek

Małgorzata Malanowicz
Zdjęcia: uczestnicy wyprawy
 
V.2019
www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  

 

 

       
     Dzień tzw "wolny" do indywidualnego zagospodarowania czasu i wyboru obiektów, a w efekcie jeździliśmy prawie wszyscy razem, a dzień był wypełniony po brzegi.  
       

 

 

   

przewidywany termin opracowania materiałów - 1 czerwca